Matej Tóth: Odchýlka
Kategorie
Vydavatelství
Autoři
Nejlevnější na internetu
Výprodej skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Výraz:
Hledat v:
Seřadit podle:
Kategorie:
Obrázok - Baskové v ofsajdu - Sport jako nástroj politiky nestátních národů
Baskové v ofsajdu - Sport jako nástroj politiky nestátních národů
Jiří Zákravský
Kniha se věnuje kopané jiným způsobem, než je u většiny publikací obvyklé. Snaží se ukázat, že fotbal, nejpopulárnější hra nejenom na Pyrenejském poloostrově, může hrát velmi významnou roli v souvislosti s politikou, což prezentuje na příkladu baskického nacionalismu. Ve stejnou dobu, kdy si v ob...
375 kč 283 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Principy a cesty školní výuky české literatury
Principy a cesty školní výuky české literatury
kolektiv autorů
116 kč 106 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Putování mysli do Boha
Putování mysli do Boha
Svatý Bonaventura
Itinerarium mentis in Deum, nejznámější spis sv. Bonaventury, představuje svým rozsahem sice jen nepatrný zlomek jeho díla, přesto se v něm setkáváme ve zhuštěné podobě prakticky se vším podstatným, co charakterizuje Bonaventuru jako filozofa, teologa a mystika. Za Itinerariem se skrývá originál...
217 kč 167 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Filozofický príbeh odpustenia
Filozofický príbeh odpustenia
Dagmar Smreková
Práca vychádza z presvedčenia, že odpustenie má nielen náboženský, ale aj svoj vlastný filozofický príbeh. Je pokusom aspoň sčasti zachytiť filozofický príbeh odpustenia a na základe analýzy a porovnania najdôležitejších filozofických koncepcií odpustenia po udalosti holokaustu hľadať odpoveď na...
221 kč 170 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Moudrý, rozumný, či racionální politik?
Moudrý, rozumný, či racionální politik?
Ondřej Stulík
V dobovém kontextu proměny epistemologického paradigmatu nám autor představuje dvě významné postavy renesanční skepse, ikonu tzv. politických realistů N. Machiavelliho a představitele křesťanského humanismu D. E. Rotterdamského. Rozumnost, formální logika a ostrá hranice mezi významovými binárním...
261 kč 191 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Morálka bez mezí?
Morálka bez mezí?
Jiří Fuchs
Jednou z přirozených potřeb člověka je také racionální orientace v životě. Je to potřeba v silném smyslu lidská. K jejímu naplnění výlučně slouží etika. Neboť racionální životní orientace může být jen filosofická; etika je totiž finální disciplínou filosofie. Opakem takové orientace je životní s...
263 kč 202 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga
Problém morálního jednání v myšlení pozdního Schellinga
Petr Adámek
Cílem předkládané publikace je objasnit koncepci lidského jednání u německého mylitele F. W. J. Schellinga (1775–1854), jak ji implikuje jeho volní koncepce absolutna vypracovávaná v letech 1809–1821. V tomto období se Schelling částečně odklání od původních racionalistických vzorů (Spinoza, Kan...
328 kč 253 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Jazyk a myšlení
Jazyk a myšlení
Mucumi Imaiová
Prostřednictvím jazyka se díváme na svět kolem nás a přemýšlíme. Znamená to tedy, že způsob chápání reality a myšlení jednoho národa, který hovoří svým rodným jazykem, se liší od chápání a myšlení lidí ostatních národností, kteří hovoří jazyky jinými? Autorka monografie Jazyk a myšlení na pozadí ...
290 kč 222 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Imaginace a myšlení ve hře dějin
Imaginace a myšlení ve hře dějin
Jiří Pechar
Vztah mezi myšlením a imaginací má zcela zásadní význam pro literaturu i filosofii. Kniha, v níž je konfrontováno středoevropské vnímání reality s myšlením sousedních kultur ovlivněných odlišnou historií. Nová kniha Jiřího Pechara (1929), estetika, literárního teoretika, filosofa a překladatele ...
459 kč 354 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Pokoje u moře
Pokoje u moře
Michal Ajvaz
Spisovatel a filosof Michal Ajvaz spolu s kybernetikem Ivanem M. Havlem se formou volného dialogu zabývají rozličnými tématy na pomezí nejen jejich, ale i mnoha dalších oborů. Svérázným a ničím nespoutaným způsobem zkoumají lidskou tělesnost, rozmanitost a vrstevnatost tvarů, povahu, vznik a zán...
367 kč 283 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Mediální smrt konsenzu
Mediální smrt konsenzu
Markéta Škodová
V posledních zhruba dvaceti letech sílí varovná až panická tónina politicko-mediálního diskurzu, která – byť v podstatě nevyřčeně – operuje s představou hluboce dysfunkčního stavu veřejné diskuze a oslabení, či snad dokonce ochromení možností demokratického rozhodování. Konstitutivním rysem toho...
342 kč 263 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Smrt
Smrt
Francoise Dasturová
Člověk ví, že musí zemřít, a toto vědomí patří mezi základní charakteristiky lidskosti, náboženství, metafyzika a kultura si však kladou za cíl smrt přemoci. Západní filosofie od Platóna po Hegela tvrdí, že sám výkon myšlení je překonáním smrti a konečnosti. Kniha F. Dasturové nejprve podává anal...
368 kč 282 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Christianopolis
Christianopolis
Johann Valentin Andreae
Klasické dílo raně novověkého utopického myšlení v prvním českém překladu Ruth J. Weiniger. Vyprávění poutníka, jenž po ztroskotání své lodi Fantazie narazí na obec skutečných křesťanů, kteří jej provedou svou říší a přijmou mezi sebe, je nejen plánem na uspořádání vpravdě lidské společnosti, al...
263 kč 202 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Izmael
Izmael
Daniel Quinn
Keď sa v novinách objaví inzerát, že učiteľ hľadá žiakov, ktorí túžia zachrániť svet, náš hrdina neváha a prihlási sa. Na svoje prekvapenie zistí, že jeho učiteľom je gorila, ktorá mu s obrovským pochopením, súcitom a hlbokou múdrosťou ozrejmí vývoj ľudskej spoločnosti, vysvetlí rozdiel medzi ži...
280 kč 215 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Nemožnost člověka
Nemožnost člověka
František Kautman
Ve svazku Nemožnost člověka autor uvažuje nad tím, co se to s moderním člověkem vlastně děje a kam směřuje, jak se proměnily hodnoty jednotlivce a celé společnosti, co způsobuje rozvoj techniky a kam se poděly tisícileté tradice. Rozsáhlá práce literárního historika Františka Kautmana reflektuj...
525 kč 404 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Mizení - Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného
Mizení - Fenomény, mediální praktiky a techniky na prahu zjevného
Kateřina; Krtilová Kateřina Svatoňová
Zatímco středem zájmu evropské filosofické tradice je zejména zjevování se věcí, teorie a filosofie médií, tak jak ji zde představujeme, se zaměřuje na nástroje, techniky a praktiky, které vůbec objevování umožňují. Mediální operace určují, co může, a naopak co nesmí být zobrazeno či vysloveno. ...
421 kč 323 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Vyznání
Vyznání
Alexandra David-Neelová / Jean-Jacques Rousseau
„Přistupuji k dílu, jaké nikdy nemělo příkladu a vůbec nenajde napodobitele. Chci ukázat lidem mně podobným jednoho člověka v jeho pravé povaze; a tím člověkem budu já. Jen já.“ Těmito slovy uvozuje francouzský filozof a spisovatel Jean-Jacques Rousseau (1712 až 1778) svá slavná Vyznání, která př...
524 kč 403 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Spisy o první filosofii
Spisy o první filosofii
Jan Amos Komenská
Kniha přináší dvojjazyčnou edici metafyzických textů Komenského. Jde o vydání jeho šesti spisů, které představují systematické pojednání o první filosofii: 1) Prima philosophia; 2) Janua rerum reserata sive Universalis sapientiae seminarium, vulgo philosophia prima et metaphysica dicta; 3) Scenog...
853 kč 666 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Filosofie logiky
Filosofie logiky
Jaroslav; Vlasáková Marta Peregrin
Kniha je soustavným pojednáním o problémech filosofie logiky a přístupech k jejich řešení; je ovšem napsána trochu jinak, než bývají knihy o filosofii logiky po světě obvykle psány. Na jedné straně se snaží ukazovat, že problémy, s nimiž logika a filosofie logiky zápasí, často vznikly mnohem dřív...
375 kč 296 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Katolické přechodové rituály v českých zemích v
Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století
Hana Stoklasová
Narození, láska a umírání vymezují život člověka odpradávna a rituály spjaté s těmito mezníky patřily vždy k nejdůležitějším okamžikům života, jejichž prostřednictvím lidé navazovali na kontinuitu svých předků, formovali svou vlastní identitu, rodovou i společenskou paměť, jejich sdílením upevňo...
803 kč 613 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Slovo ze srdce jejich...
Slovo ze srdce jejich...
Miloš Sládek
Je až s podivem, jak malou pozornost dosud věnovali literární historici (a to nejen v Čechách) tradičnímu perikopnímu systému. Přitom evangelijní čtení na jednotlivé neděle a svátky přímo či nepřímo ovlivňovala tematiku většiny kázání. Právě na vazbách mezi danou perikopou a obsahem nedělních pr...
513 kč 395 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Konec imaginárna
Konec imaginárna
Petr Král
Osobní a osobitý příspěvek autora, jenž vyšel ze surrealismu (jeho české verze), ke krizi modernismu, jak k ní došlo koncem 20. století. Jak známo, zrodila tato krize takzvaný postmodernismus, Král sám odtud vzápětí dospěl k vlastní poetice „pěší metafysiky“. Zde jako jeden z prvních kritizuje mo...
261 kč 191 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Jest duše cizinkou na této zemi
Jest duše cizinkou na této zemi
Ladislav Benyovszky
Studie "Jest duše cizinkou na této zemi" sleduje Heideggerovo chápání odloučenosti (Abgeschiedenheit), s cílem přiměřeně položit a zodpovědět otázku po vztahu toho myšlení (Denken), které se nás v pozdní fázi svého života Heidegger pokouší znovu naučit, k problému bohů, božství a křesťanství. St...
171 kč 132 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Křesťanský Východ a Západ: Inkulturace a interkulturace
Křesťanský Východ a Západ: Inkulturace a interkulturace
Pavel Ambros
Kniha uvádí do současné teologické diskuse o vztahu mezi křesťanským Východem a Západem a ukazuje jeho nejdůležitější souřadnice. Úmyslně není přetížena faktografickými údaji, které jsou i v českém prostředí dostupné. Vysvětluje čtenáři průběh rozdělení a jeho příčiny, které měly teologické koř...
392 kč 288 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Ľudská osoba - Filozofická antropológia
Ľudská osoba - Filozofická antropológia
Edita Steinová
Slávne filozofické dielo legendárnej mysliteľky. Edita Steinová - Terézia Benedikta z Kríža (1891 - 1942) - bola nemecko-židovská katolícka filozofka, mystička, mučeníčka. V roku 1912 sa stala žiačkou Edmunda Husserla na univerzite v Göttingene, neskôr pôsobila ako jeho asistentka na univerzite v...
336 kč 238 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
O útěše proti smrti
Radmila Prchal Pavlíčková
Otázka, jakým způsobem lze dosáhnout spásy, představovala pro člověka raného novověku tíživý problém. Jednotlivé konfese nabízely laikům odlišné teologické varianty této ústřední otázky pozemského života a využívaly pestrou škálu prostředků, jak svou verzi cesty ke spáse vysvětlit prostým věřící...
499 kč 384 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Vývoj katechetiky v českých zemích
Vývoj katechetiky v českých zemích
Marie Zimmermannová
Katechetika je vědním oborem na pomezí mezi teologií a pedagogikou. Je zaměřena na praxi, a proto patří k pastorálním teologickým oborům. Jako teologický obor zkoumá způsob Božího jednání s člověkem, reflektuje ho a stanovuje principy, obsahy a metody katechetického působení církve ve výchově kř...
380 kč 293 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1 – 13
Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1 – 13
Peter Volek
Teologická suma Tomáša Akvinského predstavuje jedno z najvýznamnejších diel stredovekého myslenia. I keď je to učebnica pre začiatočníkov, vyznačuje sa náročnými myšlienkami. Nachádzame v nej aj čisto filozofické argumenty a pasáže. Niektoré časti sú dôležité aj pre základy práva. Tomáš Akvinský...
560 kč 488 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Klaun si povída s bohem
Klaun si povída s bohem
Jiří Suchý
Jiří Suchý je člověk mnoha profesí. Zpěvák, divadelník, básník a výtvarník, kterého zná u nás snad každý. Ne každý ale ví, že jeho hudební kariéra, jak sám říká, začala v pražském kostele svaté Anežky České, kde jako malý hoch ministroval a zpíval ve sboru. V posledních několika letech se Jiří Su...
263 kč 197 kč
Vyprodáno.

Kniha - Putování mysli do Boha
167 kč217 kč
Kniha - Klaun si povída s bohem
197 kč263 kč
Kniha - Morálka bez mezí?
202 kč263 kč
Kniha - Jazyk a myšlení
222 kč290 kč
Kniha - Mediální smrt konsenzu
263 kč342 kč
Kniha - Pokoje u moře
283 kč367 kč
Kniha - Izmael
215 kč280 kč
Kniha - Christianopolis
202 kč263 kč
Kniha - Smrt
282 kč368 kč
Kniha - Nemožnost člověka
404 kč525 kč
Kniha - Slovo ze srdce jejich...
395 kč513 kč
NAJPREDÁVANEJŠIE KNÍŽKY
Kniha - Z ničeho nic
196 kč263 kč
Kniha - Školský atlas sveta
392 kč462 kč
Kniha - Zásady ekonomie
927 kč1180 kč
Kniha - Päť jazykov lásky
179 kč238 kč
Kniha - Moje sladké radosti
321 kč417 kč
Kniha - Som nový človiečik
319 kč417 kč
Kniha - Heydrich, Geli a Eva
275 kč354 kč
Kniha - Lulus - cukrárka
372 kč473 kč
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
255 kč333 kč
Kniha - Som mama
328 kč417 kč
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Čo je ľudské
279 kč363 kč
Kniha - Mníchov
307 kč391 kč
Kniha - Príbeh včiel
310 kč419 kč
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
278 kč361 kč
Kniha - Gogo
278 kč361 kč
Kniha - Keby zavolal
286 kč361 kč
Kniha - Halloweensky večierok
242 kč305 kč
Kniha - List zo záhrobia
298 kč391 kč
Kniha - Mama a syn
175 kč221 kč
Kniha - Odetí do krásy
913 kč1117 kč
Kniha - Terapia
300 kč389 kč
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
255 kč333 kč
Kniha - The Little Book of Lykke
275 kč350 kč
Kniha - Včely
363 kč475 kč
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.cz
+421 907 989 588
(11:00 - 13:00 po-pia)
Provozovatel
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používá soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.