+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Kategorie
Autoři
Nejlevnější na internetu
Novinky
Výprodej skladu
Najprezeranejšie

Kategorie: Literárna veda

V této kategorii se nachází 301 produktů.
PODROBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Výraz:
Hledat v:
Seřadit podle:
Kategorie:
Obrázok - Magický realizmus Isabel Allendeovej
Magický realizmus Isabel Allendeovej
Magda Kučerková
Analýza literárneho diela súčasnej hispanoamerickej spisovateľky Isabel Allendeovej v kontexte modernej latinskoamerickej literatúry. Mladá literárna vedkyňa M. Kučerková v monografii ponúka vlastné hypotézy a interpretácie literárneho diela spisovateľky čílskeho pôvodu, ktorej knihy sú preložené aj do slovenského jazyka.
182 kč 151 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Kontexty ruskej literatúry
Kontexty ruskej literatúry
Olga Kovačičová
Prezentované štúdie prinášajú viaceré zorné uhly pohľadu na ruskú literatúru staršieho „predpetrovského“ obdobia, konfrontovanú s kultúrnymi textami rôzneho typu.
177 kč 147 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Hra s cudzou kultúrou
Hra s cudzou kultúrou
Róbert Gáfrik
„Róbert Gáfrik dôkladnou analýzou vybraných diel jednoznačne ukázal, aká bola miera indického vplyvu v tvorbe uvedených autorov, ktorý sa nekriticky a tradične spája s analyzovanými dielami. Rovnako dobre objasnil aj príčiny, pre ktoré si autori zvolili pre svoje dielo indický námet či motív, aj ako prispeli k medzikultúrnemu...
140 kč 116 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Zastávky na znamenia
Zastávky na znamenia
Jaroslav Vlnka
Literárny kritik v súbore článkov o literatúre a recenzií hodnotí súčasnú slovenskú poéziu (od 90. rokov 20. stor.), sčasti aj prózu, pričom sa snaží o primeraný odstup a priestor pre vlastný názor čitateľa. Informačne bohaté sú napr. štúdie o dielach J. Silana, E. B. Lukáča, M. Válka, ako aj o celých generačných skupinách, akými b...
249 kč 176 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Poetika prozaického textu
Poetika prozaického textu
Stanislav Rakús
Teóriou látky, témy, problému a tvaru chceme prispieť k otázkam zrodu literárneho diela a autorskej metódy, ale aj k interpretácii povahy umeleckého textu. Prepojenosť videnia a komunikačnej intencionality má takú umeleckú štruktúru, ktorá dáva čitateľovi možnosť, aby sa k videniu najdôležitejších vecí, umiestnených pod textom (med...
224 kč 188 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela
Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela
Katarína Žeňuchová
Ide o obsiahlu zbierku súvislých nárečových prejavov, ktorá dokumentuje vývinové štádium slovenskej rozprávačskej tradície na prelome 19. a 20. storočia.
392 kč 340 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Slovo pánovo zostáva naveky - Z kázňovej tvorby slovenských spisovateľov 18.-19. storočia
Slovo pánovo zostáva naveky - Z kázňovej tvorby slovenských spisovateľov 18.-19. storočia
Erika Brtáňová
Publikácia prináša dvanásť ukážok kázňovej prózy autorov, ktorí formovali tvár modernej slovenskej literatúry. Pre celistvosť jej obrazu je dôležité poznať aj kázňovú tvorbu. Lebo tá vplýva na estetické prežívanie širšieho okruhu recipientov, nastoľovala nadčasové otázky, ako sú zmysel ľudského života, miesto jednotlivca v spoločnosti ...
266 kč 247 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Desať štúdií o detskej reči
Desať štúdií o detskej reči
Daniela Slančová
Monografia prináša originálne výsledky niekoľkoročného výskumu vývinu reči slovensky hovoriacich detí v ranom veku. Sústreďuje sa na vývin slovnej zásoby, slovotvorby, gramatiky, konkrétne pádu a syntaxe, ako aj na predpoklady a súvislosti tohto vývinu. Poznatky o vývine reči kombinuje s poznatkami o charaktere reči m...
420 kč 390 kč
Vyprodáno.
Zánik starého světa
Iva Daňková
Sborník se věnuje konci první světové války, rozpadu habsburské monarchie a důsledkům, které tato změna přinesla. Zabývá se publicistikou Jaroslava Durycha, Karla Horkého a Waltera Tschuppika, romány Roberta Mimry, Erwina Otta a Hanse Watzlika i vzpomínkami Moje válečná odysea Vladimíra Vaňka. Samostatný příspěvek se zaměřuje na poválečnou...
342 kč 288 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace
Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace
Jan Halada
Třetí, aktualizované a podstatně rozšířené vydání úspěšného titulu Praktická encyklopedie žurnalistiky bylo obohaceno jak o další hesla z dosud zařazených oborů (tisk, elektronická média, informační technologie atd.), tak o celý nový obor, který se týká marketingu, jeho strategie i každodenní praxe v médiích. Autorský kolektiv p...
382 kč 321 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Jiří Levý: zakladatel československé translatologie
Jiří Levý: zakladatel československé translatologie
Paul Radley / Zbyněk Fišer
Monografie se zabývá zhodnocením vědeckého odkazu Jiřího Levého, zakladatele československé translatologie. Kolektivní monografie je dílem jedenácti autorů z ČR a Slovenské republiky. Kniha sestavená z deseti kapitol objasňuje inovativní přínos J. Levého v oblasti teorie překladu a myšlenky jeho pokračovatelů, představuje inspirativ...
421 kč 365 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Na cestě k Shakespearovi
Na cestě k Shakespearovi
Alena Kotzmannová / Jiří Josek
Klíčové problémy spojené s překládáním Shakespearova díla formuluje a třídí Jiří Josek na základě bohatých osobních zkušeností. Po stručném úvodu do problematiky překladu dramatu a kapitole pojednávající o tradici překádání Shakespeara v českých zemích se v nejrozsáhlejší části monografie věnuje srovnávacím analýzám a reflexím konkrétních příkladů, při kte...
158 kč 133 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Soubor zákonů. Trestní právo. Stav ke dni 23. 10. 2019
Soubor zákonů. Trestní právo. Stav ke dni 23. 10. 2019
Jan Kotík / kolektív autorov
Milí čtenáři, trestní právo bývá označováno za královskou disciplínu. Pádným důvodem k takovému pojmenování je fakt, že když udělá právník při aplikaci trestního zákonu chybu, mívá to pro subjekt aplikace zpravidla těžší důsledky než v případě jiných právních odvětví. S tím je přirozeně spjata i přesná, až matematická systematika trestního práva, která klade ve...
340 kč 337 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti
Vladimír Smejkal
Kniha je určena především pro profesionály působící v oblasti řízení a zajišťování bezpečnosti IS/IT včetně právních expertů. S jejím obsahem by se měli seznámit zejména ti, kdo provozují systémy IS/IT, které jsou nebo by mohly být důležité z hlediska bezpečnosti státu. Vyplňuje současnou mezeru na trhu, neboť se zabývá problematikou v komplexním ...
279972 kč 239477 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Literatura a sociálno
Literatura a sociálno
Josef Šebek
Monografie se zaměřuje na dva současné směry sociálně kontextového studia literatury: teorii literárního pole Pierra Bourdieua a kulturní materialismus Raymonda Williamse a Alana Sinfielda. Českému čtenáři je představuje jako komplementární modely: teorie literárního pole počítá s existencí relativně autonomního mikrosvěta literatury, zatímco ...
388 kč 327 kč
Vyprodáno.
Schizofrenická historiografie
Jakub Češka
Kniha přináší příspěvky z konference pořádané před 2 lety v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií. Badatelé se věnují spisovatelovu přístupu k různým historickým obdobím, postavám, specifickým kulturám a prostředím apod. Stranou nezůstává ani středoevropský ko...
304 kč 256 kč
Vyprodáno.
Jak se tlumočilo a tlumočí v Namibii
Jelizaveta Getta
Publikace se zabývá dějinami tlumočení v Namibii zvláště v období německé koloniální správy (18841915). Jedná se o první práci, která poskytuje systematický souhrn historie tlumočení v kontextu formování německého koloniálního panství. Monografie, která vychází z namibijských a německých archiválií, nejprve podává souhrn jazykové a kulturní situace v koloniz...
290 kč 244 kč
Vyprodáno.
Autor - text - dílo a jiné textologické studie
Josef Koutecký / Mojmír Otruba
Přítomný svazek přináší výbor z textů Mojmíra Otruby (19232003) z rozsáhlého období 60. až 90. let. Přestože Otruba jedna z nejvýraznějších postav naší poválečné textologie za dobu své mnohaleté odborné kariéry publikoval řadu studií, článků a recenzí zaměřených k textové kritice, nebyly tyto jeho textologické příspěvky dosud sebrány a vydány...
337 kč 284 kč
Vyprodáno.
Konceptualizace barev v narativní fikci na pozadí kvantitativních modelů
Richard Změlík
Práce orientovaná na sémantiku pojmenování tzv. základových barev ve fikčních narativech Jana Čepa,si klade tři hlavní cíle: 1) s ohledem na problematiku jazykových pojmů základových barev funkčně usouvztažnit lingvistický výzkum s výzkumem orientovaným primárně literárněvědně, 2) otestovat možnosti a limity zvolených empiric...
395 kč 352 kč
Vyprodáno.
Studie o německé literatuře
Phil Shöenfelt / Kurt Krolop
Reprezentativní výbor čtyřiceti studií jednoho z nejuznávanějších literárních germanistů Kurta Krolopa, jenž se nemalou měrou podílel na budování tohoto oboru v Praze, je rozčleněn podle hlavních tematických oblastí Krolopova odborného zájmu: I. Goethe II. Pražská německá literatura III. Franz Kafka IV. Karl Kraus V. Čeští autoři a n...
916 kč 771 kč
Vyprodáno.
Textová genetika
Kolektív / Pierre-Marc de Biasi
Textová genetika či genetická kritika, jež se zrodila v sedmdesátách letech 20. století ve Francii a jejímž hlavním střediskem je pařížský Institut pro moderní texty a rukopisy (ITEM), usiluje o obnovení a prohloubení studia textů ve světle jejich pracovních rukopisů. Charakterizuje ji přesun zájmu od textu k psaní, od struk...
346 kč 291 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Co už tu zbývá z Karla Čapka?
Co už tu zbývá z Karla Čapka?
Filip Komberec
První oddíl knihy se zabývá prezentací Čapkova díla v učebních textech pro střední školy v období 19182018 ve vztahu k literárněvědné recepci a proměňujícímu se kurikulárnímu kontextu. Zvláštní pozornost je věnována Čapkovým románům (především Krakatitu, tzv. noetické trilogii a Válce s Mloky), autorským komen­tářům a dramatu R.U.R., problematic...
329 kč 277 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Vstupte do literárního doupěte
Vstupte do literárního doupěte
Klára Smolíková
Předkládaný materiál by rád ukázal, že literatura je fajn a že do oblasti literární tvorby může vstoupit každý. Možná toto koketování s texty nevyvrhne na břeh fůru nových spisovatelů, ale to není důvod, proč si v literárních vlnách nezařádit. Spoluautoři v této publikaci zúročili své bohaté zkušenosti ze čtenářských workshopů a liter...
250 kč 210 kč
Vyprodáno.
Nespavost
Václav Janoščík
Spekulativní fikce, experimentální či konceptuální texty na pomezí odborné a literární produkce vytyčují prostor, který je na jedné straně nesmírně aktuální vzhledem k současným filozofickým a společenským problémům (spekulace, realismus, postpravda, akcelerace), ale na druhé představují v českém prostředí dosud velmi opomíjenou formu. Knihu Nesp...
368 kč 310 kč
Vyprodáno.
Obrázok - O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské
O německy psané literatuře pražské, moravské a židovské
Indeborg Fialová-Fürstová
Předkládaná monografie zahrnuje 17 kapitol, jež jsou tematicky i metodologicky provázány a zahrnují období od romantiky a biedermaieru přes realistickou a naturalistickou literaturu konce 19. a začátku 20. století až k dílům napsaným po roce 1945. Lokálně a regionálně se pohybují mezi literaturou centrálního Německa a Rakouska...
329 kč 293 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector
Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector
František; Půček Milan; Plaček Michal Ochrana
Kniha nabízí nový pohled na zkoumání korupce a odhalování podvodů. Autoři ukazují na korupci jako komplexní sociální jev, který je možné zkoumat z různých interdisciplinárních pohledů. Těžiště zkoumání a hlavní přínos knihy spočívá v analýze faktorů detekujících korupční riziko a podvody s veřejnými zdroji. Autoři na bázi metody FMEA (...
290 kč 240 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Aby člověk neupadal v nečlověka
Aby člověk neupadal v nečlověka
Jan Hábl
Lidskost je vzácná komodita. Je tím vzácnější, čím intenzivněji jsme si vědomi jejího nedostatku. Od dob osvícenství západní civilizace věřila, že lidskost bude postupovat vpřed společně s rozumovým poznáním a vědou. Že scientia zajistí conscientia. Vždyť přece ten, kdo správně ví, bude i správně jednat. Tak se v duchu kantovského „sapere aude“...
290 kč 244 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich
Bibliographie zum deutsch-tschechischen Sprachvergleich
Alena Šimečková
Německo-české jazykové srovnání stojí v centru zájmu různých akademických pracovišť v České republice i zahraničí. Z toho pramení mj. i potřeba platformy, jež by přispěla k výměně zkušeností a poznatků mezi jednotlivými badateli v této oblasti výzkumu. Cílem nové bibliografie je proto dokumentace kontrastivních analýz výše zmíněného ...
184 kč 155 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Ve světle kabaly
Ve světle kabaly
Michala Benešová
Kniha Ve světle kabaly mapuje reflexi židovské religiózní a mystické tradice v polské meziválečné literatuře, a to na příkladu tří autorů, kteří reprezentují odlišné způsoby jak vnímání vlastních židovských kořenů, tak zpracování tradičních motivů vycházejících z židovské mystiky. Prvotně futurista Aleksander Wat se vůči židovské religiózní trad...
500 kč 421 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach
Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach
Katarína Žeňuchová
Knižná publikácia obsahuje vedecké štúdie o aktuálnych výskumoch v oblasti slovanskej etnolingvistiky zamerané na komparatívny výskum slovanskej duchovnej kultúry. Etnolingvistika vníma jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale aj ako prejav kultúry každého spoločenstva.
336 kč 283 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Možnosti autobiografickosti
Možnosti autobiografickosti
Ivana Taranenková
Publikácia vychádza z príspevkov rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Ústave slovenskej literatúry SAV 11. a 12. októbra 2011. Jej zámerom bolo uvažovať o pre­javoch autobiografickosti v umení v interdisciplinárnom kontexte, s prihliadnutím na problémy identity, subjektu a jeho autobiografickej pamäti. Vý...
266 kč 207 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Literárnohistorické kolokvium
Literárnohistorické kolokvium
Erika Brtáňová
Zborník obsahuje štúdie z dvoch pracovných stretnutí slovenských literárnych historikov, ktoré boli zamerané na odborné problémy súvisiace s interpretáciou literárnych textov domácej (uhorskej) proveniencie z obdobia stredoveku a renesancie. Príspevky sa dotýkajú stereotypov v doterajších interpretáciách konkrétnych literárnych...
308 kč 240 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Figury a figurace
Figury a figurace
Svatava Urbanová
Soubor studií o vztahu obrazu a textu, o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech, které reprezentují nový typ knihy, nacházejí mezinárodní odezvu a souvisejí s českým historickým a kulturním kontextem. Pozornost je věnována například zobrazení Golema ve výtvarném umění, obrázkovým dějinám a portrétům významných českýc...
270 kč 267 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Starodávné bejlí
Starodávné bejlí
Sylva Fischerová
Příručky literární vědy nám obvykle tvrdí, že vznik zábavné a populární literatury souvisí se vznikem moderní společnosti, kterou charakterizuje značné množství volného času, že její existenci umožnil až novodobý rozvoj gramotnosti a že je pro ni typický zejména konvenční, jednoduchý a nenápaditý literární tvar. Kniha, kterou držíte v ruce, se ...
553 kč 465 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Almanach na rok 1914
Almanach na rok 1914
Erik Gilk
Kolektivní monografie navazuje na loňskou edici Almanachu na rok 1914 (2014). Po edičním zpřístupnění pramene přináší přítomný svazek jedenáct studií prezentujících moderní badatelský výzkum, jaký si jediné kolektivní vystoupení předválečné moderny zaslouží. Důraz je přitom kladen na mezioborový přístup, přiléhavý k intermediálním snahám r...
262 kč 220 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Myslet
Myslet
Daniela Šterbáková
Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet. Přitom o myšlení, o rozumnosti a nerozumnosti a o dalších činnostech, které jsou s myšlením s...
230 kč 194 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Viditelné popisy
Viditelné popisy
Stanislava Fedrová
Čtenář Toma Jonese se ocitá v nebezpečí, že si „srazí vaz vinou jistého popisu“, vypravěč jej však ujistí, že tomu šťastně unikne: Fieldingův čtenář se zaraduje, leckterý jiný možná usoudí, že mu takové riziko nehrozí, protože popisy stejně přeskakuje. Autorky publikace popisy vždycky četly se zalíbením, protože mnohé z nich se jim v...
472 kč 398 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Vyvolávání točitých vět
Vyvolávání točitých vět
Alice Jedličková
Studie v tomto svazku spojil záměr vyjádřit vděk fascinující spisovatelce a uznání originální literární teoretičce. Někteří z přispěvatelů se proto rozhodli rozvinout intenzivní čtenářskou zkušenost v interpretaci autorčiných románů; jejich stati jsou sdruženy hlavně v oddílu „Text románu, text města“; jiní se zaměřili na její tvorbu esejisti...
375 kč 316 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1880–1910)
Paralely a průniky. Česká literatura v časopisech německé moderny (1880–1910)
Lucie Merhautová
Internacionálnost byla jedním ze znaků evropské moderny, pro české autory představovaly překlady jejich děl do němčiny a referování v časopisech v Německu jednu z možností pronikání do nadnárodních literárních kontextů. Monografie zkoumá, jak tento proces na přelomu 19. a 20. století proměňoval česko-německé literární relace na internacionální a ...
632 kč 532 kč
Vyprodáno.
Obrázok - wiener gruppe
wiener gruppe
wiener gruppe (vídeňská skupina) vznikla jako tvůrčí ostrůvek v konzervativních vodách poválečného rakouska a její existence se obvykle datuje desetiletím 1954-1964. jádro uskupení tvořili gerhard rühm, friedrich achleitner, konrad bayer, oswald wiener a do roku 1958 i hans carl artmann. skupina radikálně experimentovala ...
368 kč 310 kč
Vyprodáno.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazuji produkty 201 - 240. celkově 301 produktů na 8 stranách.

Kniha - S holokaustem za zády
393 kč431 kč
Kniha - Dítěti vstříc
318 kč393 kč
NAJPREDÁVANEJŠIE KNÍŽKY
Kniha - Babička, rozprávaj
382 kč501 kč
Kniha - Dedko, rozprávaj
382 kč501 kč
Kniha - Zrkadlo
254 kč333 kč
Kniha - Tinkine rodinné recepty
725 kč924 kč
Kniha - Klub nerozbitných detí
307 kč386 kč
Kniha - Mein Kampf
529 kč644 kč
Kniha - Zaklínač - BOX
2047 kč2685 kč
Kniha - Sapiens
420 kč557 kč
Kniha - Okolo sveta 1
383 kč504 kč
Kniha - Môj príbeh
406 kč557 kč
Kniha - Tenis je môj život
445 kč557 kč
Kniha - Budem mama
350 kč445 kč
Kniha - Rodinné klbko
278 kč361 kč
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Amnestie
319 kč419 kč
Kniha - Smrtiaca biela
427 kč560 kč
Kniha - Domácnosť bez odpadu
361 kč473 kč
Kniha - Bez hanby o ohanbí
335 kč391 kč
Kniha - Sklenená izba
310 kč419 kč
Kniha - Pochovaní zaživa
307 kč391 kč
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
322 kč417 kč
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
279 kč336 kč
Kniha - Nôž
361 kč473 kč
Kniha - Biela veža
293 kč389 kč
Kniha - Bohemian Rhapsody
444 kč655 kč
Kniha - Nimbus
400 kč525 kč
Kniha - Môj svet
470 kč644 kč
Kniha - Lazár
339 kč445 kč
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
297 kč389 kč
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.cz
+421 907 989 588 (9:00 - 15:00 po-pia)
Provozovatel
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používá soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!