Kategorie
Vydavatelství
Autoři
Nejlevnější na internetu
Výprodej skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Výraz:
Hledat v:
Seřadit podle:
Kategorie:
Obrázok - Technológia a automatizácia pošty
Technológia a automatizácia pošty
Peter Kolarovzski; Lucia Madleňáková; Mária Rostášová
Publikácia približuje pojmový aparát technologických poštových systémov, predstavuje súčasné portfólio poštových služieb a technologické postupy, ktoré jednotlivé fázy premiestňovacieho procesu (vyberanie zásielok, ich spracovanie, preprava a dodávanie zásielok) charakterizujú. Pozornosť je ve...
764 kč 649 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Stavební podnikání napříč Evropou
Stavební podnikání napříč Evropou
Jana Geršlová
Kniha přináší na pozadí více než jednoho a půl století činnosti firmy Pittel & Brausewetter obraz vývoje stavitelství v českých zemích na pozadí hospodářského vývoje a vývoje stavebnictví všeobecně. Podrobně sleduje vývojové linie betonového stavitelství až do konce 30. let minulého století, ale ...
616 kč 458 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Geografické informačné systémy v priestorovom plánovaní
Geografické informačné systémy v priestorovom plánovaní
Karol Šinka
Obsah: 1.Priestorové plánovanie ako nástroj integrovaného manažmentu krajiny 2.GIS ako nástroj priestorového plánovania 3.Zdroje dát pre DMR 4.Tvorba digitálneho modelu reliéfu 5.Analýzy digitálneho modelu reliéfu 6.Hydrologické modelovanie 7.Charakteristiky odtoku zrážkovej vody 8.Vodná erózia ...
396 kč 337 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Mikrobiológia potravín
Mikrobiológia potravín
Kolektív
Obsah: 1.Mikroorganizmy dôležité v potravinárstve 2.Faktory ovplyvňujúce rast mikroorganizmov v potravinách 3.Kontrola mikroorganizmov v potravinách - predlžovanie trvanlivosti potravín 4.Mikrobiológia produktov a potravín rastlinného pôvodu 5.Mikrobiológia produktov a potravín živočíšneho pôdod...
530 kč 451 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Lineární elastická lomová mechanika pro konstruktéry: Teorie a aplikace
Lineární elastická lomová mechanika pro konstruktéry: Teorie a aplikace
L.P. Pook
Tato kniha si klade za cíl, objasnit základy lomově-mechanických postupů a výpočetních programů. Základní myšlenky lineární elastické lomové mechaniky jsou jednoduché, avšak některé použité matematické postupy jsou velmi komplikované, takže v praktických aplikacích se využívá různých zjednodušení...
888 kč 548 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Inžinierska ekológia
Inžinierska ekológia
Lubomír Kubík
Obsah: 1.Ekosystém 2.Ovzdušie a ochrana ovzdušia 3.Pôda, znečistenie pôdy a technológia čistenia pôdy 4.Hydrosféra, kvalita vody, vlastnosti vody, technológie úpravy vody 5.Biosféra a biocykly 6.Biologický systém, toxikológia, mikrobiológia a epidemiológia 7.Monitoring životného prostredia 8.Ene...
583 kč 495 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Inžinierske staviteľstvo - Civil Engineering
Inžinierske staviteľstvo - Civil Engineering
Ivan Baláž; Pavla Balážová; Yvona Koleková
Obrazový slovensko-anglický slovník INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO Svet termínov v obrazoch 1 - CIVIL ENGINEERING Terms Orbis Pictus 1 - TOP 1 s definíciami a komentármi, ktorého autormi sú Ivan Baláž, Pavla Balážová a Yvona Koleková zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, j...
476 kč 377 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - NEED - Navrhovanie energeticky efektívnych domov
NEED - Navrhovanie energeticky efektívnych domov
Henrich Pifko
Autorom publikácie NEED je architekt Henrich Pifko, jeden z najerudovanejších odborníkov z tejto oblasti, ktorý má široké teoretické, ale aj bohaté praktické skúsenosti s navrhovaním energeticky efektívnych domov a budov. Svoje vyše desaťročné skúsenosti s navrhovaním takýchto budov premietol do ...
1092 kč 858 kč
Skladem - odesíláme do týdne.
Obrázok - Implementácia relačných databáz
Implementácia relačných databáz
František Adamovský
Obsah: 1.Úvodné informácie 2.Relačný model 3.Dátové modelovanie a E-R diagram 4.Databázový návrh 5.Správa databáz 6.Implementácia databázového návrhu do systému Microsoft Access 7.Počítačová bezpečnosť a ochrana údajov
629 kč 529 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Konzervovanie a úprava krmív
Konzervovanie a úprava krmív
Daniel Bíro
Obsah: 1. Konzervovanie krmív silážovaním 2.Faktory ovplyvňujúce kvalitu silážneho fermentačného procesu 3.Konzervovanie vlhkého zrna 4.Nutričná charakteristika siláží 5.Hodnotenie kvality siláží 6.Konzervovanie krmív sušením 7.Nutričná charakteristika sena 8.Hodnotenie kvality sena 9.Úprava krmív
496 kč 421 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Poľné a záhradné plodiny
Poľné a záhradné plodiny
Anton Uher
Učebnica je určená predovšetkým pre študentov FZKI SPU v Nitre, pre študijný odbor krajinné inžinierstvo, pozemkové úpravy a GIS, vodné hospodárstvo krajiny. Učebnica poskytuje študentovi potrebné základy z technológie pestovania poľných plodín, zeleniny, ovocia a viniča hroznorodého.Ďalej hov...
541 kč 459 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Rodinne domy  jesen-zima 2017
Rodinne domy jesen-zima 2017
V publikácii je prezentovaných 140 riešení rodinných domov z produkcie 26 rozličných slovenských architektonických ateliérov. Publikované projekty sa vyznačujú štýlovou rôznorodosťou a čitateľ má tak možnosť vybrať si dom, ktorý najviac vyhovuje jeho predstavám. Súčasťou knihy je aj cenník a kont...
98 kč 65 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Riadenie prevádzky strojov
Riadenie prevádzky strojov
Jozef Ďuďák
Obsah: 1.Systémové inžiniestvo a systémový prístup 2.Výrobný proces, charakteristika a členenie 3.Technologický systém a jeho prvky 4.Normatívna základňa pre oblasť riadenia prevádzky strojov 5.Efektívnosť strojovej techniky v pracovnom procese 6.Organizácia riadenia prevádzky strojov vo výrobno...
430 kč 366 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Jak vybrat rodinný dům
Jak vybrat rodinný dům
David Eddings / Martin Perlík
Přestavělovi jsou rodina, která má podobné starosti jako vy. Chtějí koupit rodinný dům. Pokud stojíte před rozhodnutím, zda koupit rodinný dům a jaký, zalistujte knížkou zkušeného projektanta a poradce. Provede vás základními otázkami při rozhodování, napoví podle čeho vybírat a naučí vás odhalit...
387 kč 312 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do 2 týdnů.
Obrázok - Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajinnom priestore
Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajinnom priestore
Milan Demo
Projektovanie poľnohospodárskych systémov je súčasťou rozsiahlej vedecko-technickej disciplíny-poľnohospodárskeho systémového inžinierstva.
557 kč 473 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Embryotechnológie
Embryotechnológie
Peter Chrenek
Vysokoškolská učebnica je určená najmä pre študentov II. a III. stupňa vysokoškolského vzdelávania pre študijný program ,,biotechnológie", prípadne " aplikovaná biológia", môže však osloviť a pomôcť pochopiť niektoré princípy biotechnologických metód na úrovni embryí, spermií a kmeňových buniek ...
992 kč 835 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny Slovenska
Jana Špulerová; Dagmar Štefunková; Marta Dobrovodská
Dielo prináša viacero nových vedeckých poznatkov vo sfére výskumu historických štruktúr krajiny, pričom väčšina z nich vychádza z autentického vlastného terénneho výskumu. Po úvodných teoretických východiskách a metodológii práce sa autori zaoberajú historickými štruktúrami poľnohospodárskej kraj...
616 kč 523 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Environmentálne technológie a technika
Environmentálne technológie a technika
Ivan Janoško
Obsah: 1.Úvod 2.Odpadové hospodárstvo 3.Komunálne odpady 4.Triedenie a spracovanie odpadov 5.Skládkovanie 6.Kompostovanie 7.Tepelné zneškodňovanie odpadov 8.Odvádzanie a čistenie odpadových vôd 9.Literatúra Cieľom publikácie je poskytnúť odborné vedomosti o životnom prostredí, zdrojmi jeho zneč...
659 kč 555 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Výroba a využitie organických hnojív
Výroba a využitie organických hnojív
Ladislav Ducsay
Obsah: 1.Organické hnojivá používané v poľnohospodárstve 2.Maštaľný hnoj 3.Hnojovica 4.Močovka 5.Hnojovka 6.Hydinový trus 7.Zelené hnojenie 8.Slama 9.Komposty 10.Sekundárne zdroje živín organického pôvodu používané na hnojenie 11.Ohodnocovanie organických hnojív a efektívnosť hnojenia 12.Bilanci...
328 kč 279 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Tvárniace stroje a nástroje
Tvárniace stroje a nástroje
Ján Moravec; Jozef Bílik
Učebnica Tvárniace stroje a nástroje sa venuje oblasti lisovacej techniky. Uvedené sú základné okruhy z tejto rozsiahlej problematiky, kde je poukázané na dôležitosť poznania zákonitostí konštruovania tvárniacich strojov a nástrojov. Kniha nadväzuje na dve predošlé učebnice - Teória tvárnenia kov...
473 kč 405 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Vademecum chovu ošípaných
Vademecum chovu ošípaných
Ondřej Bučko
Obsah: 1.Úvod 2.Význam chovu ošípaných 3.Pôvod ošípaných 4.Plemená ošípaných 5.Zošľachťovací proces v chove ošípaných a jeho smerovanie 6.Základné produkty ošípaných 7.Rozmnožovací proces v chove ošípaných 8.Výkrm ošípaných - konečná fáza produkcie 9.Porážka výkrmových ošípaných 10.Výživa a kŕme...
659 kč 555 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
110 kč
Vyprodáno.
John Soars
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
412 kč
Vyprodáno.
John W. O´Malley
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
65 kč
Vyprodáno.

Kniha - Mikrobiológia potravín
451 kč530 kč
Kniha - Inžinierska ekológia
495 kč583 kč
Kniha - Jak vybrat rodinný dům
312 kč387 kč
Kniha - Embryotechnológie
835 kč992 kč
NAJPREDÁVANEJŠIE KNÍŽKY
Kniha - Z ničeho nic
196 kč263 kč
Kniha - Školský atlas sveta
392 kč462 kč
Kniha - Zásady ekonomie
927 kč1180 kč
Kniha - Päť jazykov lásky
179 kč238 kč
Kniha - Moje sladké radosti
321 kč417 kč
Kniha - Som nový človiečik
319 kč417 kč
Kniha - Heydrich, Geli a Eva
275 kč354 kč
Kniha - Lulus - cukrárka
372 kč473 kč
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
255 kč333 kč
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Čo je ľudské
279 kč363 kč
Kniha - Mníchov
307 kč391 kč
Kniha - Príbeh včiel
310 kč419 kč
Kniha - Matej Tóth: Odchýlka
278 kč361 kč
Kniha - Gogo
278 kč361 kč
Kniha - Keby zavolal
286 kč361 kč
Kniha - Halloweensky večierok
242 kč305 kč
Kniha - List zo záhrobia
298 kč391 kč
Kniha - Mama a syn
175 kč221 kč
Kniha - Odetí do krásy
913 kč1117 kč
Kniha - Terapia
300 kč389 kč
Kniha - Tetovač z Auschwitzu
255 kč333 kč
Kniha - The Little Book of Lykke
275 kč350 kč
Kniha - Včely
363 kč475 kč
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.cz
+421 907 989 588
(11:00 - 13:00 po-pia)
Provozovatel
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používá soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.