Kategorie
Vydavatelství
Autoři
Nejlevnější na internetu
Výprodej skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Výraz:
Hledat v:
Seřadit podle:
Kategorie:
Zošit pre učiteľa - Nový pomocník z matematiky 5. ročník - 1.časť
Martina Iveta; Totkovičová Kohanová
Praktická pomôcka obsahuje vzorové riešenia úloh a výstižné metodické a didaktické komentáre, ako možno s úlohami ďalej pracovať. Výrazne uľahčuje učiteľovu prípravu na vyučovanie, pomáha mu zorientovať sa v náročnosti úloh.
164 kč 127 kč
170 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Základy lekárskej, klinickej a laboratórnej biochémie
Základy lekárskej, klinickej a laboratórnej biochémie
Mária Mareková
Predkladaná vysokoškolská učebnica predstavuje základy biochémie a je určená predovšetkým pre bakalárske študijné programy (napr. ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo). Vysokoškolská učebnica predstavuje zjednodušenú alternatívu lekárskej biochémie a je svojím obsahom aj rozsahom...
529 kč 474 kč
Obrázok - Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie
Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie
Mária Podhradská / Zuzana Gdovinová
Vysokoškolská učebnica „Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov všeobecného lekárstva, predstavujú prvú učebnicu špeciálnej neurológie pre študentov všeobecného lekárstva počas existencie Neurologickej kliniky LF UPJŠ. Učebnica špeciálnej neurológie dlhodobo absentovala, väčšina t...
826 kč 755 kč
Obrázok - Úvod do pedagogiky voľného času
Úvod do pedagogiky voľného času
Lao-C / Peter Bakalár
Cieľom predloženého vysokoškolského učebného textu je pomôcť študentom študijného programu Šport a rekreácia zorientovať sa v problematike voľného času, ktorá je im prezentovaná z perspektívy humanisticky orientovanej edukácie (vychádzajúc z Kratochvílovej koncepcie Pedagogiky voľného času), pozi...
356 kč 307 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Zoogeogerafia
Zoogeogerafia
Chester Deborah / Ľubomír Kováč
Učebný text „Zoogeografia“ objasňuje základné princípy a historický vývoj rozšírenia živočíchov na Zemi, a ďalej analyzuje faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Vďaka moderným vedeckým metódam a technikám výskumu je zoogeografia veľmi dynamicky sa rozvíjajúcou disciplínou. Z geologických etáp je podrobne...
274 kč
Obrázok - Vademecum sociálnej práce
Vademecum sociálnej práce
Green R. Simon / Eva Beáta; Žiaková Balogová
Cieľom predloženej monografie je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo encyklopedickým spôsobom utriedené dosiahnuté poznanie v oblasti sociálnej práce a súvisiacich disciplínach, vrátane identifikácie kľúčových výziev pre jej rozvoj. Keďže Asoc...
784 kč 620 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Obchodní korporace - Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným. Základy soukromého práva VII
Obchodní korporace - Veřejná obchodní společnost, Komanditní společnost, Společnost s ručením omezeným. Základy soukromého práva VII
Ondřej Neff / Chalupa; Reiterman; Grinc
Publikace představuje učebnici práva osobních obchodních společností a společnosti s ručením omezeným a navazuje na čtvrtou, pátou a šestou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace. Obecná část (V) a na Obchodní korporace. Přeměny a obchodní rejstřík (VI)....
513 kč 399 kč
Obrázok - Epidemiológia pre študentov verejného zdravotníctva
Epidemiológia pre študentov verejného zdravotníctva
Juraj Žembera / Lýdia Monika; Čisláková Halánová
Epidemiológia ako jeden z nosných pilierov odboru Verejné zdravotníctvo sa zaoberá skúmaním výskytu a rozdelenia infekčných a iných spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Jej hlavným cieľom je pr...
552 kč 448 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Ekológia I. - Všeobecná časť
Ekológia I. - Všeobecná časť
J. H. Brennan / Ľubomír Igor; Kováč Hudec
Kurz poskytuje študentom informácie o základných parametroch, vzťahoch a procesoch v ekologických vedách. Stručný obsah predmetu: ekologické faktory a vzťahy k prostrediu (vzduch, voda, pôda); vplyv ekologických faktorov (morfologické adaptácie, behaviorálne reakcie); populácie a spoločenstvá (vo...
318 kč 295 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Didaktika základnej telesnej výchovy a rekreačného športu
Didaktika základnej telesnej výchovy a rekreačného športu
Josef Horák / Alena Buková
Predkladané vysokoškolské učebné texty sú určené poslucháčom študijného programu Šport a rekreácia, ktorí sú pripravovaní pre praktické pôsobenie v oblasti športu pre všetkých a pohybovej rekreácie. Študent po ukončení štúdia by mal byť schopný organizovať, riadiť a diagnostikovať telovýchovný p...
251 kč 225 kč
Obrázok - Biológia a genetika - pracovný zošit na praktické cvičenia pre bakalárske študijné programy
Biológia a genetika - pracovný zošit na praktické cvičenia pre bakalárske študijné programy
Jozef Terézia; Židzik Hudáková
Pomocné učebné texty Biológia a genetika - pracovný zošit pre bakalárske študijné programy na praktické cvičenia z lekárskej biológie a genetiky sú určené predovšetkým pre študentov 1. ročníka bakalárskych odborov na UPJŠ LF v Košiciach (ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo). Sú ...
277 kč 248 kč
Obrázok - Biochemická terminológia, 2. vydanie
Biochemická terminológia, 2. vydanie
Martin Mária; Putala Kožurková
Cieľom tejto knihy je spracovať názvoslovné zásady a pravidlá, podľa ktorých sa tvoria slovenské názvy biochemických zlúčenín. Táto monografia je po dlhšom čase prvým pokusom o spracovanie tohto problému, a preto dúfame, že bude pomôckou a prínosom nielen pre študentov a učiteľov ale aj vedeckých...
325 kč 291 kč
Obrázok - Auskultácia srdca
Auskultácia srdca
Jan Soukup / Peter Mitro
Učebné texty Auskultácia srdca sa zaoberajú jednou zo základných a najdôležitejších medicínskych vyšetrovacích metód. Text je po obsahovej časti členený na úvodnú časť, ktorá popisuje históriu tejto diagnostickej metodiky a podáva základný prehľad o technike auskultácie srdca. Nasleduje všeobecná...
297 kč 232 kč
Obrázok - Anorganická chémia II
Anorganická chémia II
Zdeněk Neubauer / Juraj Černák
Predkladaný učebný text je venovaný chémii kovových prvkov. Je určený pre poslucháčov jednoodborového bakalárskeho študijného programu Chémia, ale môžu ho využívať aj poslucháči medziodborových študijných programov v kombinácii s chémiou, ako aj poslucháči študijného programu Všeobecná ekológia. ...
323 kč 290 kč
Obrázok - Anorganická chémia I
Anorganická chémia I
Juliana Sokolová / Juraj Černák
Skriptá „Anorganická chémia I“ predstavujú učebný text k rovnomennej prednáške, ktorá je súčasťou bakalárskeho študijného programu „Chémia“ na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Skriptá opisujú chémiu nekovových prvkov Periodickej sústavy prvkov. Po krátkom úvode je v skripte uvedený syste...
273 kč 214 kč
Obrázok - Automaty a gramatiky - Sbírka řešených příkladů
Automaty a gramatiky - Sbírka řešených příkladů
Phil Shöenfelt / Eliška Šestáková
Učební text je koncipován především jako sbírka řešených příkladů z teorie formálních jazyků, gramatik a automatů. U jednotlivých úloh jsou spolu s řešením vždy uvedeny i hlavní myšlenky, které k danému řešení vedly. Autorka též vysvětluje použité formalismy a algoritmy a poukazuje na časté chyby...
296 kč 239 kč
Obrázok - Fyzika - Sbírka příkladů
Fyzika - Sbírka příkladů
Alexandra David-Neelová / Jiří Novák
Učební text je souborem řešených a neřešených příkladů ze základních oblastí fyziky probíraných v rámci výuky na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Skripta jsou primárně určena studentům programu Stavební inženýrství pro cvičení k základnímu kurzu fyziky (102FY01), ale mohou najít využití i v dalších...
332 kč 267 kč
Obrázok - Direkt neu 3 – učebnica s pracovným zošitom a CD + prehľad nemeckej gramatiky - balíček
Direkt neu 3 – učebnica s pracovným zošitom a CD + prehľad nemeckej gramatiky - balíček
Helena Tomáš; Hanuljaková Olga; Černý Beata; Vomáčková Giorgio; Cwikowska Motta
Tretí diel učebnice direkt neu vychádza z pôvodnej koncepcie osvedčenej rady direkt, zachováva si však svoje hlavné prednosti: dôraz na komunikáciu, súlad so SERR a prípravu na štátnu maturitu. Okrem toho ponúka novú, systematicky spracovanú gramatiku a dve bonusové strany: gramatické cvičenia u ...
501 kč 449 kč
Obrázok - Direkt neu 2 – učebnica s pracovným zošitom a CD + prehľad nemeckej gramatiky - balíček
Direkt neu 2 – učebnica s pracovným zošitom a CD + prehľad nemeckej gramatiky - balíček
August Kubizek / Helena Tomáš; Hanuljaková Olga; Černý Beata; Vomáčková Giorgio; Cwikowska Motta
Učebnica s integrovaným pracovným zošitom obsahuje všetky posluchové CD.
501 kč 465 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Klass! 3 SK – učebnica s pracovným zošitom + 2CD - balíček
Klass! 3 SK – učebnica s pracovným zošitom + 2CD - balíček
Graham Roumieu / M. M.; Vágnerová N.; Kožušková Orlová
Nová trojdielna učebná sada Klass je určená predovšetkým pre výučbu ruštiny ako druhého cudzieho jazyka na stredných školách. Obsah i metodické spracovanie celého súboru odpovedá požiadavkám Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR) pre jazyky.
501 kč 449 kč
Obrázok - Klass! 2 SK – učebnica s pracovným zošitom + 2CD - balíček
Klass! 2 SK – učebnica s pracovným zošitom + 2CD - balíček
Simon Hawke / M. M.; Vágnerová N.; Kožušková Orlová
Nová trojdielna učebná sada Klass je určená predovšetkým pre výučbu ruštiny ako druhého cudzieho jazyka na stredných školách. Obsah i metodické spracovanie celého súboru odpovedá požiadavkám Spoločného európskeho referenčného rámca (SERR) pre jazyky.
473 kč 424 kč
Obrázok - Zošit pre učiteľa - Nový pomocník z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ 1.zošit
Zošit pre učiteľa - Nový pomocník z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ 1.zošit
Alejandro G. Roemmers / Monika Iveta; Porkertová Kohanová
Praktická pomôcka obsahuje vzorové riešenia úloh a výstižné metodické a didaktické komentáre, ako možno s úlohami ďalej pracovať. Výrazne uľahčuje učiteľovu prípravu na vyučovanie, pomáha mu zorientovať sa v náročnosti úloh.
151 kč 127 kč
Obrázok - Pomocník z literatúry pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ - Pracovný zošit
Pomocník z literatúry pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ - Pracovný zošit
Synnestvedt A. S. D. / Jarmila Krajčovičová
Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých úloh a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo literárnej výchovy 9. ročníka ZŠ/4. ročníka GOŠ v škole, ako aj počas domácej príprav...
155 kč 130 kč
Obrázok - Pomocník zo slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ - Pracovný zošit
Pomocník zo slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ - Pracovný zošit
Wilfried Nelles / Jarmila Krajčovičová
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskyt...
129 kč 113 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Aventura 3 SK - učebnica s prac. zošitom + 2CD
Aventura 3 SK - učebnica s prac. zošitom + 2CD
Alena Kotzmannová / Carlos Ferrer Kateřina; Peňaranda Brožová
Nová trojdielna učebná rada pre študentov španielčiny od 15 rokov vyššie. Celý komplet odpovedá úrovniam A1-B1 podľa SERR.
669 kč 594 kč
Obrázok - Šlabikár pre 1. ročník základných škôl - 2. časť
Šlabikár pre 1. ročník základných škôl - 2. časť
Jan Kotík / Zuzana Lýdia; Virgovičová Virgovičová
Šlabikár pre 1. ročník - 2. časť je určený na nácvikové obdobie čítania v 1. ročníku ZŠ. Jeho upravené vydanie prináša do školských lavíc výbornú a osvedčenú učebnicu, ktorej autorka je sama učiteľkou základnej školy a má neoceniteľné skúsenosti s elementárnym čítaním a písaním. Strany Šlabikára ...
164 kč 138 kč
Obrázok - Klass! 2 CZ učebnice s PZ + 2CD
Klass! 2 CZ učebnice s PZ + 2CD
M. M.; Vágnerová N.; Kožušková Orlová / autor neuvedený
Druhý díl u moderního učebního kompletu pro studenty středních škol a gymnázií. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům SERR. Učebnice Klass! 2 se skládá z integrovaného pracovního sešitu, 2 CD namluvených rodilými mluvčími a obsahuje 9 lekcí (7 lekcí + 2 lekce opakovací)....
617 kč 399 kč
Obrázok - Pomocník zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ - Pracovný zošit
Pomocník zo slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník GOŠ - Pracovný zošit
Zdeněk Jirotka / Jarmila Krajčovičová
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 6. ročník ZŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskytuje dost...
153 kč 109 kč
Obrázok - Pomocník zo slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ - Pracovný zošit
Pomocník zo slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ - Pracovný zošit
Oscar Wilde / Jarmila Krajčovičová
Pracovný zošit zo slovenského jazyka od J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyučovaní materinského jazyka (komunikačnú metódu). Poskyt...
147 kč 123 kč
Obrázok - Aventura 2 SK - učebnica s prac. zošitom + 2CD
Aventura 2 SK - učebnica s prac. zošitom + 2CD
Zuzana Haberová / Carlos Ferrer Kateřina; Peňaranda Brožová
-
669 kč 594 kč
Obrázok - Aventura 1 SK - učebnica s prac. zošitom + 2CD
Aventura 1 SK - učebnica s prac. zošitom + 2CD
Boualem Sansal / Carlos Ferrer Kateřina; Peňaranda Brožová
-
669 kč 594 kč
Obrázok - Sbírka příkladů z Fyziky I., 3. přepracované vydání
Sbírka příkladů z Fyziky I., 3. přepracované vydání
Ladislav Samek
Skripta jsou primárně určena studentům Fakulty strojní ČVUT v Praze. V příkladech se analyticky řeší úlohy ze všech oborů, které se přednášejí v kurzu fyziky v prvním ročníku FS, na tyto přednášky příklady navazují a vhodně je rozšiřují. Řešení fyzikálních úloh by mělo studentům usnadnit pochopen...
310 kč 250 kč
Obrázok - FYZIKÁLNA CHÉMIA pre bakalárske štúdium, 2. doplnené vydanie
FYZIKÁLNA CHÉMIA pre bakalárske štúdium, 2. doplnené vydanie
Ján Reguli
Učebnica fyzikálnej chémie, ktorú si práve otvárate, bola napísaná s cieľom nahradiť nedostatok väčšiny v súčasnosti dostupných učebníc, ktorým je to, že výrazne presahujú rozsah preberaný v bakalárskych kurzoch fyzikálnej chémie. Učebnica pokrýva základné oblasti fyzikálnej chémie - štruktúru a ...
210 kč 176 kč
Obrázok - Volný čas a jeho význam ve výchově
Volný čas a jeho význam ve výchově
Michal Kaplánek
Kolektivní monografie, jejímiž autory jsou odborníci z Katedry pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nabízí teoretický základ pro pedagogický výzkum volného času. Nabízí přitom odpovědi na otázky, které autoři považují za zásadní, jako například: Jak prožívá č...
314 kč 246 kč
Obrázok - Ústavné právo Slovenskej republiky
Ústavné právo Slovenskej republiky
Jana Máchalová / Igor Palúš
Predložená učebnica Ústavného práva Slovenskej republiky je prvou učebnicou z rovnomenného študijného predmetu, ktorá vznikla na pôde Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Jej obsahové zameranie a rozsah jednotlivých kapitol ovplyvnili dve skutočnosti. Zaradenie študijného predmetu ústavné pr...
627 kč 557 kč
Obrázok - Příručka k morfologii češtiny
Příručka k morfologii češtiny
Robert Adam
Tato vysokoškolská příručka je určena posluchačům bakalářského stupně studia bohemistiky; navazuje na souběžně vydávané Gramatické rozbory češtiny. Jejím obsahem je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny. Zvlášť pojednává o morfologických kategoriích (nejp...
197 kč 148 kč
Hravá biológia 7
Kolektív
Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka. Ich poznanie je východiskom pre formovanie pozitívneho vzťahu k živej prírode, rozvíjanie schopnosti ekologicky myslieť a ...
168 kč 127 kč
Obrázok - Nemocný a chronické onemocnění
Nemocný a chronické onemocnění
Adam Hradílek / Gurková Elena
Nedostatečná spolupráce pacientů v léčbě chronických onemocnění je v odborných diskusích dlouhodobě diskutovaným problémem s negativními klinickými a ekonomickými důsledky. Laické představy, přesvědčení pacientů o onemocnění jsou významným faktorem ovlivňujícím jejich proces vyrovnávání se s one...
387 kč 306 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do 2 týdnů.
Obrázok - Testovanie 5 do vrecka
Testovanie 5 do vrecka
autor neuvedený
Publikácia je určená na prípravu na Testovanie 5. Praktická brožúrka formátu A6 ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí zo slovenského jazyka aj z matematiky prostredníctvom 10 testov. Prínos publikácie podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na ži...
70 kč 55 kč
1
2
3
4
5
Zobrazuji produkty 1 - 40. celkově 167 produktů na 5 stranách.

673 kč900 kč
2449 kč2996 kč
246 kč326 kč
Kniha - Česko-německý mluvník
257 kč341 kč
NAJPREDÁVANEJŠIE KNÍŽKY
Kniha - Babička, rozprávaj
386 kč501 kč
Kniha - Priateľky
242 kč333 kč
Kniha - Mäso - Vtedy na východe
281 kč361 kč
Kniha - Kumánska princezná
221 kč305 kč
Kniha - Farár Marián Kuffa
280 kč350 kč
Kniha - Tí, ktorí zlyhali
303 kč417 kč
Kniha - Millennium 5
303 kč417 kč
Kniha - Korene zla
263 kč363 kč
Kniha - Trhlina
262 kč361 kč
Kniha - Potulky zimou
259 kč333 kč
Kniha - Smäd
356 kč445 kč
Kniha - Môj macík
84 kč112 kč
Kniha - Jarný diabol
221 kč305 kč
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Malá kniha hygge
296 kč392 kč
Kniha - Dievča z kalendára 4
242 kč333 kč
Kniha - Krutá hra o tvé zdraví
251 kč354 kč
Kniha - Včely
335 kč475 kč
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.cz
+421 907 989 588
(10:00 - 14:00 po-pia)
Provozovatel
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používá soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.