+421 907 989 588 (po-pia: 9:00 - 15:00)
Kategorie
Autoři
Nejlevnější na internetu
Novinky
Výprodej skladu
Bestsellery

Obchodní podmínky


Na stránce jsou uvedeny konečné ceny pro spotřebitele (včetně DPH, apod. K uvedené ceně se přičítají pouze náklady na odeslání zboží. Knihy, které máme skladem, odesíláme obvykle následující pracovní den (pokud není u produktu uvedeno jinak) . Naprostou většinu knížek máme na externím skladě a odesíláme je nejpozději do 3 dnů od obdržení objednávky (přesná doba expedice je uvedena u každého titulu). V nabídce máme i knižní novinky, u kterých je plánováno vydání. Tyto knihy lze předobjednat.

Jak nakupovat v našem obchodě ?


Nákup v našem internetovém obchodě je velmi jednoduchý. K vyhledání produktu použijte vyľadávač umístěný v hlavičce stránky, napravo od loga moja-kniha.cz. Vyhledávat můžete podle názvu knihy nebo autora. Po kliknutí na konkrétní knihu se v detailu nachází tlačítko se symbolem košíku. Po jeho stisknutí se vybraná položka uloží do nákupního košíku. Obsah košíku sledujete v pravé horní části obrazovky. Dále pokračujte hledáním zboží a postupujete stejně jako v předchozí větě. V případě, že chcete ukončit nákup, stiskněte tlačítko "Objednat", které se nachází ve vašem nákupním košíku. Kliknutím na tlačítko "Objednat" vyvoláte objednávkový formulář. Po vyplnění a odeslání údajů potřebných pro fakturaci a dopravu se objeví stránka s rekapitulací objednávky. Objednávku ukončíte kliknutím na "Potvrdit objednávku". Následně již můžete očekávat Vaši zásilku. O vyexpedování vaší objednávky Vás budeme informovat emailem.

Odesláním objednávky se ta stává závaznou!

Může se stát, že některé produkty již nejsme schopni dodat. Mohou být vyprodané, nebo se čeká na jejich dotisk. V tomto případě, jste o této skutečnosti informováni. Produkty, které jsou v akci mohou být v omezeném množství. Nemůžeme garantovat vykrytí všech objednávek.

V případě, že se jedná o "Předobjednávky", je titul zobrazen datum předpokládaného naskladnění, cena a datum u titulu pouze informativní. Při změně ceny Vás budeme včas informovat.

Expedice objednávek


V detailu každého produktu zobrazujeme předpokládaný den expedice. V případě, že objednávka je na více produktů, objednávku odesíláme kompletní. V případě, že si přejete objednávku rozdělit a zboží skladem odeslat okamžitě, budou Vám připočítány náklady na expedici ke každé zásilce. Zásilky zasíláme:
 • Českou poštou - na dobírku. Cena poštovného je 159 kč.

 • Prostředníctvím zásilkovny. Cena poštovného je 94 kč.

Lhůta pro doručení od České pošty je 3-5 pracovní dny. V případě, že ani po 6 dnech zásilku neobdržíte ani si nenajdete ve schránce dopis o uložení zásilky na poště, neváhejte nás kontaktovat.

Obecné


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.moja-kniha.cz, provozovaném společností HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., se sídlom Bernolákova 14, Liptovský Mikuláš, IČO: 36428213, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Žilině, vložka č. 15980/L (dále jen "prodávající"). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 47/1992 Sb) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 250/2007 Sb). Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb), vše ve znění novel. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci Kontakty.

Definice


Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitelem je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - jeli kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou neodílnou součástí této smlouvy.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy


Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky. Vrácené zboží nesmí být poškozeno, rozbalený, nesmí nést známky opotřebení a mělo by být vráceno pokud možno v původním obalu. Prodávající vrátí spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud je vrácené zboží poškozené či opotřebované, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží.

Kupující nemůže odstoupit podle Občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, knih pokud poruší spotřebitel jejich originální obal,
c) na dodávku novin, periodik a časopisů

Objednáváte jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s občanskéým zákoníkem možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Neposílejte zpět zboží na dobírku, v tomto případě nebude zásilka převzata. Náklady spojené s vrátením zboží hradí zákazník. Děkujeme, že si objednáváte zboží, které skutečně chcete.

Nepřevzetí / nevyzvednutí objednávky


Ďakujueme Vám za objednání zboží, které skutečně chcete. O stavu objednávky budete informováni mailem. Objednávku si prosím vyzvedne do termínu, který bude upřesněn v mailu, který Vás bude informovat o skutečnosti, že Vaše objednávka je připravena k expedici. Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku (č. 47/1992 Sb). Pokud o objednávku nebudete mít zájem informujte nás prosím co nejdříve. Vaše zboží tak nebude blokovat objednávky pro zákazníky, který o zboží mají skutečný zájem. Předejdeme tak společně ke zbytečným nákladům, spojeným s vyřizováním objednávky.

Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit oznámením, že si přeje objednávku stornovat. Oznámení nemusí být v písemné podobě, stačí elektronicky. Odstoupení od smlouvy neznamená nepřevzetí zaslané objednávky na adresu kupujícího. V případě nepřevzetí zásilky (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu "nedostali jsme oznámení o doručení" apod. Jsou brány jako zcela účelové a nebudou akceptovány) máme právo na úhradu vzniklých nákladů (zejména balné, poštovné a související práce).

Shoda s kupní smlouvou


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Pokud není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka


Pokud je kupující spotřebitel, je záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném, vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s návodem či obecně známými pravidly pro užívání dané věci.

Spotřebitel má právo na uplatnění záruky:

a) pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, popř. pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, právo na výměnu zboží. Pokud není takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

b) pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, stejné právo má spotřebitel, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne opět. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému použití,

c) Pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace


Pokud dodané zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme zákazníkům, aby z důvodů lepší prokazatelnosti reklamaci uplatnili písemně (např. E-mailem). Kdy je zboží zasíláno poštou, doporučujeme jej opatřit vhodným obalem, aby nedošlo k jeho poškození. Spolu s vrácením zboží je třeba také prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. Přiložením kopie prodejního dokladu, záručního listu či jiným hodnověrným způsobem).

Reklamace se nevztahuje na DVD zdarma.

Reklamace nám zašlete na adresu: HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., Bernolákova 14, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko. Reklamaci nezasílejte na dobírku, v tomto případě nebude zásilka převzata.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací.

Osobné údaje a ich ochrana

Podmienky ochrany osobných údajov:

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: " Nariadenie GDPR") je HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., IČO: 36428213 (ďalej len: "Správca").

Kontaktné údaje Správcu sú:

adresa: Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
email: info@plysakovo.sk
telefón: +421 918 994 093

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden alebo viaceré faktory špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval zástupcu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov:

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • Plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • Oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Účelom spracovania osobných údajov je

 • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť,
 • Zasielanie obchodných ponúk a ďalších marketingových aktivít.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • Po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • Podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • Zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • Zaisťujúce marketingové služby.
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

Prevádzkované služby zaisťujúce marketingové a podporné služby
 • Google analytics - zaznamenáva cookies a použitie webu
 • Google Adwords - zaznamenáva cookies a použitie web
Vaše práva
Za podmienok stanovených v GDPR máte
 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • Právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • Právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 9.1 týchto podmienok. Odvolať súhlas môžete kedykoľvek vo svojom profile zákazníka.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov:

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Odbor kontroly


Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 30.8.2016

E-mail: info@moja-kniha.cz
Kontakt
Moja-kniha
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.cz
+421 907 989 588 (po-pia: 9:00 - 15:00)
Provozovatel
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!