Kategorie
Vydavatelství
Autoři
Nejlevnější na internetu
Výprodej skladu
Bestsellery

Obchodní podmínky


Na stránce jsou uvedeny konečné ceny pro spotřebitele (včetně DPH, apod. K uvedené ceně se přičítají pouze náklady na odeslání zboží. Knihy, které máme skladem, odesíláme obvykle následující pracovní den (pokud není u produktu uvedeno jinak) . Naprostou většinu knížek máme na externím skladě a odesíláme je nejpozději do 3 dnů od obdržení objednávky (přesná doba expedice je uvedena u každého titulu). V nabídce máme i knižní novinky, u kterých je plánováno vydání. Tyto knihy lze předobjednat.

Jak nakupovat v našem obchodě ?


Nákup v našem internetovém obchodě je velmi jednoduchý. K vyhledání produktu použijte vyľadávač umístěný v hlavičce stránky, napravo od loga moja-kniha.cz. Vyhledávat můžete podle názvu knihy nebo autora. Po kliknutí na konkrétní knihu se v detailu nachází tlačítko se symbolem košíku. Po jeho stisknutí se vybraná položka uloží do nákupního košíku. Obsah košíku sledujete v pravé horní části obrazovky. Dále pokračujte hledáním zboží a postupujete stejně jako v předchozí větě. V případě, že chcete ukončit nákup, stiskněte tlačítko "Objednat", které se nachází ve vašem nákupním košíku. Kliknutím na tlačítko "Objednat" vyvoláte objednávkový formulář. Po vyplnění a odeslání údajů potřebných pro fakturaci a dopravu se objeví stránka s rekapitulací objednávky. Objednávku ukončíte kliknutím na "Potvrdit objednávku". Následně již můžete očekávat Vaši zásilku. O vyexpedování vaší objednávky Vás budeme informovat emailem.

Odesláním objednávky se ta stává závaznou!

Může se stát, že některé produkty již nejsme schopni dodat. Mohou být vyprodané, nebo se čeká na jejich dotisk. V tomto případě, jste o této skutečnosti informováni. Produkty, které jsou v akci mohou být v omezeném množství. Nemůžeme garantovat vykrytí všech objednávek.

V případě, že se jedná o "Předobjednávky", je titul zobrazen datum předpokládaného naskladnění, cena a datum u titulu pouze informativní. Při změně ceny Vás budeme včas informovat.

Expedice objednávek


V detailu každého produktu zobrazujeme předpokládaný den expedice. V případě, že objednávka je na více produktů, objednávku odesíláme kompletní. V případě, že si přejete objednávku rozdělit a zboží skladem odeslat okamžitě, budou Vám připočítány náklady na expedici ke každé zásilce. Zásilky zasíláme:
  • Českou poštou - na dobírku. Cena poštovného je 159 kč.

  • Prostředníctvím zásilkovny. Cena poštovného je 94 kč.

Lhůta pro doručení od České pošty je 3-5 pracovní dny. V případě, že ani po 6 dnech zásilku neobdržíte ani si nenajdete ve schránce dopis o uložení zásilky na poště, neváhejte nás kontaktovat.

Obecné


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.moja-kniha.cz, provozovaném společností HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., se sídlom Bernolákova 14, Liptovský Mikuláš, IČO: 36428213, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Žilině, vložka č. 15980/L (dále jen "prodávající"). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 47/1992 Sb) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 250/2007 Sb). Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb), vše ve znění novel. Další informace o prodávajícím nalezne kupující v sekci Kontakty.

Definice


Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitelem je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - jeli kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou neodílnou součástí této smlouvy.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy


Zákazník má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky. Vrácené zboží nesmí být poškozeno, rozbalený, nesmí nést známky opotřebení a mělo by být vráceno pokud možno v původním obalu. Prodávající vrátí spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud je vrácené zboží poškozené či opotřebované, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží.

Kupující nemůže odstoupit podle Občanského zákoníku od kupní smlouvy:

a) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, knih pokud poruší spotřebitel jejich originální obal,
c) na dodávku novin, periodik a časopisů

Objednáváte jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s občanskéým zákoníkem možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Neposílejte zpět zboží na dobírku, v tomto případě nebude zásilka převzata. Náklady spojené s vrátením zboží hradí zákazník. Děkujeme, že si objednáváte zboží, které skutečně chcete.

Nepřevzetí / nevyzvednutí objednávky


Ďakujueme Vám za objednání zboží, které skutečně chcete. O stavu objednávky budete informováni mailem. Objednávku si prosím vyzvedne do termínu, který bude upřesněn v mailu, který Vás bude informovat o skutečnosti, že Vaše objednávka je připravena k expedici. Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku (č. 47/1992 Sb). Pokud o objednávku nebudete mít zájem informujte nás prosím co nejdříve. Vaše zboží tak nebude blokovat objednávky pro zákazníky, který o zboží mají skutečný zájem. Předejdeme tak společně ke zbytečným nákladům, spojeným s vyřizováním objednávky.

Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit oznámením, že si přeje objednávku stornovat. Oznámení nemusí být v písemné podobě, stačí elektronicky. Odstoupení od smlouvy neznamená nepřevzetí zaslané objednávky na adresu kupujícího. V případě nepřevzetí zásilky (veškeré argumentace nepřevzetí zásilky typu "nedostali jsme oznámení o doručení" apod. Jsou brány jako zcela účelové a nebudou akceptovány) máme právo na úhradu vzniklých nákladů (zejména balné, poštovné a související práce).

Shoda s kupní smlouvou


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Pokud není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka


Pokud je kupující spotřebitel, je záruční doba (plynoucí ode dne převzetí zboží kupujícím) u spotřebního zboží 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném, vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení způsobené obvyklým užíváním, popř. na vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s návodem či obecně známými pravidly pro užívání dané věci.

Spotřebitel má právo na uplatnění záruky:

a) pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, popř. pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné, právo na výměnu zboží. Pokud není takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

b) pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, stejné právo má spotřebitel, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne opět. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému použití,

c) Pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamace


Pokud dodané zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vykazuje vady, má zákazník právo uplatnit reklamaci. Doporučujeme zákazníkům, aby z důvodů lepší prokazatelnosti reklamaci uplatnili písemně (např. E-mailem). Kdy je zboží zasíláno poštou, doporučujeme jej opatřit vhodným obalem, aby nedošlo k jeho poškození. Spolu s vrácením zboží je třeba také prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. Přiložením kopie prodejního dokladu, záručního listu či jiným hodnověrným způsobem).

Reklamace nám zašlete na adresu: HOLLYWOOD C.E.S, s.r.o., Bernolákova 14, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovensko. Reklamaci nezasílejte na dobírku, v tomto případě nebude zásilka převzata.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů spojených s reklamací.

Ochrana osobních údajů


Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými zákony Slovenské republiky, zejména se zákonem (č. 122/2013 Sb)., O ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednávkou kupující souhlasí (až do odvolání tohoto souhlasu) s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa a také fakturační údaje, poskytnuté prodejci budou použity pro účely vyřízení objednávky a zasílání obchodních sdělení prodejcem a nebudou poskytnuty třetím stranám (vyjma externích dopravců, kterým budou poskytnuty za účelem doručení objednaného zboží zákazníkovi). Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Jako experti na měření webu a online kampaní si uvědomujeme rostoucí význam a důležitost ochrany osobních údajů návštěvníků webu. Chceme být proto transparentní aiv tomto ohledu pomáhat našim klientům a ukazovat správný směr pro celý internetový trh. Rádi bychom zdůraznili, že jakékoliv údaje, které odešlete prostřednictvím formulářů ze všech provozovaných webů a eshopů společnosti HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o., chráníme s odpovídající mírou bezpečnostních opatření a použijeme pouze za účelem nabídky našich produktů a služeb. Na některých stránkách tohoto webu sbíráme identifikační údaje, jako např emailovou adresu, a odesíláme je do měřicího systému třetí strany, abychom mohli lépe poznat chování individuálních návštěvníků našeho webu. To nám umožňuje lépe pochopit naši cílovou skupinu a nabízet nejlepší služby na trhu s vysokou přidanou hodnotou. Stejně tak i optimalizujeme nabídku produktů, marketingové kampaně, distribuční kanály a další na základě analýzy dat o svých zákaznících.

Na tomto webu používáme měřicí systémy třetích stran: Google Analytics a Heureka.sk. Google nebo Heuréka mohou použít anonymní data z tohoto webu na zlepšení svých vlastních produktů nebo k cílení reklamních sdělení třetích stran. Google momentálně neposkytuje možnost odmítnout (tzv. Opt out) sledování měřícím systémem Google Analytics. Na tomto webu také používáme cookies, malé datové soubory, které internetový prohlížeč jako Internet Explorer nebo Mozilla Firefox ukládá na Vašem počítači. Tyto soubory obsahují data, které jsou přístupné pro čtení pouze webu, který inicioval jejich vznik. Nemusíte se proto obávat, že data uložená v cookies budou přístupné neoprávněným subjektům nebo osobám. Cookies můžete kdykoliv smazat prostřednictvím volby v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Odbor kontroly


Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk


Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 30.8.2016

E-mail: info@moja-kniha.cz
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.cz
+421 907 989 588
(11:00 - 13:00 po-pia)
Provozovatel
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používá soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.