+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Výpredaj kníh
Kategorie
Vydavatelství
Autoři
Nejlevnější na internetu
Výprodej skladu
Najprezeranejšie

Kategorie: Spoločenskovedný výskum

V této kategorii se nachází 93 produktů.
PODROBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Výraz:
Hledat v:
Seřadit podle:
Kategorie:
Obrázok - Večné zákony 2. a 3. diel
Večné zákony 2. a 3. diel
Natália de Lemeny Makedonová
Naša planéta sa blíži k dobe obratu, kedy sa zrodí nový svet. Nemôže však vzniknúť na pôde starého, pretože bude veľmi odlišný. Voľné pokračovanie prvého dielu, ktoré vzniklo na základe ohlasov čitateľov. Kniha je písaná formou otázok a odpovedí a prináša ďalšie doplňujúce informácie. Knižné d...
398 kč 297 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Možné vývojové tendencie politických, ekonomických, právnych a sociálnych vzťahov v Európskej Únii
Možné vývojové tendencie politických, ekonomických, právnych a sociálnych vzťahov v Európskej Únii
Európska únia predstavuje vo svojej podstate na európskom kontinente dosiaľ historicky nevídaný, politicky odvážny, ekonomicky prezieravý, právne racionálny, medzinárodne vítaný, obranno - vojensky nádejný, sociálne humánny a kultúrne prospešný projekt 20. stročia.
475 kč 418 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Elementárium kvantitatívneho výskumu
Elementárium kvantitatívneho výskumu
Ottó Csámpai
Predkladaný náčrt základov vedecko-výskumnej činnosti s dôrazom na kvatitatívny výskum, by sme mohli nazvať za akúsi Logiku výskumného procesu... Práca chce pomôcť tým záujemcom, ktorí chcú preniknúť do tajov empirického výskumu. Poskytuje odpovede len na najzákladnejšie otázky výskumného procesu.
336 kč 251 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu
Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu
Ivana Loučková
V současném sociálně vědním výzkumu se objevují dva krajní přístupy, které jsou zakotveny v protichůdných epistemologických pozicích. První je znám jako „hypoteticko-deduktivní“, také „pozitivistický“, a odpovídá kvantitativní výzkumné strategii a používání osvědčených matematicko-statistických p...
520 kč 334 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Metodológia vedeckého výskumu
Metodológia vedeckého výskumu
Jozef Benčo
Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl, ktorí si počas štúdia majú osvojiť aj základy vedeckovýskumnej práce, pracovníkom výskumnej a vývojovej základne a všetkým riadiacim pracovníkom, ktorí majú pripravovať mladých adeptov vedy.
339 kč 253 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Životní styl české mládeže
Životní styl české mládeže
Antonín; Tilinger Pavel Rychtecký
Předkládaná monografie přináší odpovědi na otázky spojené se studiem životního stylu, pohybové aktivity a motorické výkonnosti české mládeže. Vyhodnocuje aktuální účast české mládeže (10–19 let) ve sportu a pohybové aktivitě (organizované i neorganizované) v kontextu jejího životního stylu, psych...
329 kč 237 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum
Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum
Miroslav Tížik
Kniha je venovaná kritickej reflexii možností využitia teórie Pierra Bourdieua pri skúmaní nie len slovenskej spoločnosti. Rozdelená je na štyri samostatné časti, doplnené o záverečnú prehľadovú štúdiu o stopách diela P. Bourdieua v Česku a na Slovensku. Úvod knihy obsahuje blok dvojice kritický...
336 kč 251 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie
Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie
Zuzana Panczová
Konšpiračné teórie sa týkajú dôležitých a citlivých sfér spoločenského života, ktoré zároveň predstavujú zdroj skupinového napätia (otázky morálky, náboženstva, politiky, životného prostredia, prírodných katastrof, vojen a pod.). Do tohto napätia a neistoty prinášajú jednoznačné odhalenia ich prí...
305 kč 252 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě
Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě
Piorecká Kateřina
Kniha obsahuje příspěvky z 36. ročníku plzeňského sympozia, v jehož rámci pokračovala debata o civilizačních kolapsech a regeneračních procesech. Více než tři desítky vědců zde z různých perspektiv nahlížejí na události, jež v 19. století vyvolávaly vzrušení a neklid v obyvatelstvu českých zemí –...
507 kč 379 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu
Srovnatelnost postojových škál v komparativním výzkumu
Petra Anýžová
Komparativní sociální výzkumy procházejí již dlouhá desetiletí prudkým rozvojem a stále se ukazuje, že jeden z nejdůležitějších aspektů jejich kvality je ekvivalence dat. Stále však mnozí sociální vědci analyzují data bez vědomí toho, jaké úrovně srovnatelnosti vlastně dosahují. Cílem této studie...
189 kč 168 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Genderové představy a vztahy
Genderové představy a vztahy
Irena Smetáčková
Kniha řeší tři základní okruhy otázek: 1. Jaké představy o maskulinitě a femininitě (tzv. genderová schémata) si vytváří děti ve věku 6 až 15 let? 2. Jak se ve smíšených školních kolektivech projevuje gender? Jaké vztahy mezi sebou chlapci a dívky mají? 3. Jak spolu souvisí kognitivní a sociální ...
657 kč 446 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách
Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách
Stanisław Juszczyk
Profesor Sliezskej univerzity v Katowiciach píše o význame metodológie empirických výskumov v spoločenských vedách.
339 kč 253 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Volný čas v českých zemích 1957 - 1967
Volný čas v českých zemích 1957 - 1967
Franc Martin, Knapík Jiří,
Poválečné zkracování pracovní doby a nárůst objemu volného času patřilo k jevům, které mimořádně významně ovlivnily vývoj životního stylu v padesátých a šedesátých letech. Podle dobových ideologických představ měly volný čas vyplňovat primárně projevy společenské angažovanosti, sebevzdělání a těl...
724 kč 541 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Násilí: jiná moderna
Násilí: jiná moderna
Bedřich Loewenstein
Násilí patří k pradávnému zkušenostnímu inventáři lidstva, protože bylo a je přítomno ve všech jeho „mezních“ dějinných situacích a také v mnoha antropologických konstantách, ať už se jedná o strach, moc, smrt, trauma, teror, právo, respektive bezpráví či o jakékoliv disciplinační či donucovací ...
599 kč 448 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Pohled na bezdomovství v České republice
Pohled na bezdomovství v České republice
Pavel Kliment; Vít Dočekal
Tato publikace se zaměřuje na zastávané postoje vůči bezdomovcům a zkušenost s přímým či skrytým bezdomovstvím. Text nastiňuje stereotypizovaný obraz o lidech bez domova a jejich dílčích charakteristikách. Získaná data z popsaného výzkumného šetření mohou posloužit různým skupinám na rozličných ú...
261 kč 228 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Koncepce rané logopedické intervence v České republice Teorie, výzkum, terapie
Koncepce rané logopedické intervence v České republice Teorie, výzkum, terapie
Ilona Bytešníková
Raná logopedická intervence je důležitou oblastí logopedie, přesto v České republice není na rozdíl od zahraničí poskytována v odpovídající míře. V publikaci je zpracována raná logopedická intervence s akcentem na včasnou diagnostiku deficitů ve vývoji řeči, přičemž jsou prezentovány dvě skupiny...
816 kč 617 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Úspěšný návrh výzkumu
Úspěšný návrh výzkumu
Keith Punch
Kniha se zabývá jak kvantitativním, tak kvalitativním přístupem k empirickému výzkumu v sociálních vědách a zaměřuje se na tři ústřední témata: Co je výzkumný projekt, kdo ho čte a proč? Jak máme postupovat při zpracování návrhu projektu? Jak může vypadat zpracovaný návrh projektu? Jedná se o ...
393 kč 276 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume
Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume
Marta Jurčová
Cieľom tejto publikácie je ukázať tvorivosť vo svetle empirických výskumov, cesty a cestičky vedeckého hľadania povahy tvorivosti. Publikácia je prehľadovým prierezom poznatkov o početných javoch, ktoré sú súčasťami psychológie tvorivosti, poskytuje rámec pre pochopenie jej vrstiev, činiteľov, v...
354 kč 265 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Víra, náboženství a cirkve
Víra, náboženství a cirkve
Radim Bačuvčík
Tato monografie nabízí obraz vztahu lidí k otázkám víry, náboženství a církevního života, který je načrtnut pomocí kombinace závěrů kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Kvalitativní výzkum nabídl pohled na otázku, jak lidé vnímají benefity náboženské víry, s ohledem na to, jestli oni sami js...
377 kč 281 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Periferie, kraje, hodnoty
Periferie, kraje, hodnoty
Kateřina Vojtíšková; Libor Prudký
Regionální analýzy jsou časté. Téměř výhradně jsou to ale dílčí studie. Pokusů o ucelené uchopení obsahu regionů, jejich příznaků a specifik, je jako šafránu. Když se pokusíme o náhled na regiony prostřednictvím svérázu hodnot, chtíc nechtíc se musíme přiblížit právě celostnímu pohledu. I s vědom...
314 kč 222 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Úvod do teorie a metodologie sociální politiky
Úvod do teorie a metodologie sociální politiky
Igor Tomeš
Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace, objektů a předmětů sociální politiky, teorií sociálních událostí a metod ...
825 kč 583 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Občianske obrady na Slovensku
Občianske obrady na Slovensku
Zuzana Beňušková
Publikácia sa zameriava na časť obradovej kultúry na Slovensku , ktorá sa sformovala v období štyroch desaťročí trvajúceho komunistického režimu. Jadro publikácie tvoria tri kapitoly, ktorých cieľom je poskytnúť čitateľovi prehľad o kontextoch vývinu inštitucionálnych cirkevných a svetských obrad...
249 kč 198 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Životní styl seniorů
Životní styl seniorů
Pavel Mühlpachr
Společnost stárne, slyšíme to stále častěji a čteměř každodenně v masmédiích.
417 kč 332 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - V HLAVE TRIDSAŤ, V KRÍŽOCH STO - Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni
V HLAVE TRIDSAŤ, V KRÍŽOCH STO - Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni
Ľubica Voľanská
Európa šedivie. Staroba a stranutie sa tak stále častejšie stávajú predmetom mediálneho sociálno-politického i výskumníckeho záujmu. Subjektívne prežívanie tejto životnej etapy i starnutia ako procesu je však v stredoeurópskom prostredí v sociálnych vedách skúmané málo. Autorku zaujímali motiváci...
364 kč 290 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Deti v kultúre - kultúry detí
Deti v kultúre - kultúry detí
Ondrej Kaščák
Kniha reprezentuje komplexný pohľad na deti a detstvo v súčasnej kultúre, na vývoj a vnímania a situácie detí v rôznych typoch spoločenstiev a spoločností a poukazuje na sociálne zmeny, s ktorými sú súčasné deti konfrontované.
182 kč 167 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Ostravské dělnické kolonie III.
Ostravské dělnické kolonie III.
Martin Jemelka
Publikace je třetím dílem projektu mapujícího ostravské dělnické kolonie. Tento díl mapuje privátní dělnické kolonie a sídliště ostravských chemických a dopravních podniků a Vítkovických železáren. Věnuje se roli zkoumaných kolonií v populačním substrátu dotčených obcí, sleduje urbanistické impul...
863 kč 748 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Profesiografické otázky učitelství
Profesiografické otázky učitelství
Taťána Göbelová; Alena Seberová
V první kapitole publikace jsou analyzována vybraná teoretická východiska profesionalizace učitelství související s kritérii efektivity školního vzdělávání, rozvoje profesionality a modelu profesních charakteristik. Následující kapitola je zaměřena na teoretické přístupy v pojetích a modelech pro...
288 kč 256 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu
Učebnice přírodovědy pohledem pedagogického výzkumu
Ondřej Šimik
Publikace pojednává o současných učebnicích přírodovědy. Výzkumně se zabývá především hodnocením obtížnosti a didaktické vybavenosti. Rovněž reflektuje složení otázek a učebních úloh nebo srovnává témata v učebnicích ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. V neposledn...
188 kč 167 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy
Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy
Ivo Čermák
Obsáhla monografie je první v české odborné literatuře, která sa věnuje věhlasnému a mezinárodně používanému Tematicko - apercepčnímu testu. Jde o obdivuhodnou práci mapujíci jedno z nejvýznamnejších psychodiagnostických metod, které má psychologie k dispozici. Podáva přehled současných přístupů...
1120 kč 878 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Kritická teória Jurgena Habermasa v sociologickom výskume
Kritická teória Jurgena Habermasa v sociologickom výskume
Miroslav Tížik
Kniha obsahuje deväť autorských štúdií, zameraných na reflexiu využitia kritickej teórie J. Habermasa pri špecifických témach alebo v kontexte slovenskej či stredoeurópskych spoločností. Kniha je uvedená prekladom viedenskej prednášky J. Habermasa z roku 2006 o verejnej úlohe intelek­tuála. Medz...
308 kč 230 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Obchodníci se strachem
Obchodníci se strachem
Vítězslav Kremlík
Nepropadejte panice. Mocní se odjakživa snaží udržovat v lidech pocity viny a strachu. Apokalyptické zprávy v médiích je proto třeba brát s nadhledem. Kniha Obchodníci se strachem odhaluje, jak se vyrábějí zprávy o katastrofách pomocí statistických triků. Ukazuje, proč selhávají snahy předpovídat...
392 kč 293 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Český tramping v časech formování a rozm
Český tramping v časech formování a rozm
Kolektív
Záhy po vzniku Československa v roce 1918 se na scéně objevuje nový a skutečně nepřehlédnutelný fenomén – TRAMPING. Nebyl jen dočasnou zálibou několika kluků a holek. Právě naopak! I přes prvotní nedůvěru rodičů či učitelů, přes nevoli státních orgánů i mládežnických či tělovýchovných organizací ...
349 kč 268 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do 2 týdnů.
Obrázok - Vlastní Bůh Mírotvorný a násilný potenciál náboženství
Vlastní Bůh Mírotvorný a násilný potenciál náboženství
Ulrich Beck
V současném globalizovaném světě mísení kultur a světonázorů se již delší dobu ohlašuje nutnost hledat mody soužití zvláště tam, kde naráží na živé historické reminiscence konfliktů. Ulrich Beck, jeden z předních sociologů, se pouští na toto pole, aby jako hlavní kořen rozpoutávání i tišení konfl...
382 kč 277 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Výskumná sonda do života ľudí bez domova na Slovensku
Výskumná sonda do života ľudí bez domova na Slovensku
Daniela Baková; Stanislav Matulay
Individuálnu sociálnu prácu s osobami bez domova možno bez pochýb označiť ako priamu, pripravovanú, zámernú a kontaktnú prácu, ktorá disponuje špecifickým prístupom zameranom na človeka ako celistvú bytosť.
308 kč 248 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti
Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti
Soňa G. Lutherová; Miroslava Hlinčíková
Publikácia ponúka výber základných tém a prístupov aplikovanej antropológie. Autorky sa v jednotlivých kapitolách zaoberajú tým, ako rozlične možno antropologické a etnologické vedomosti, zručnosti a perspektívy aplikovať v spoločenskej praxi. Problematike sa zároveň venujú v kontexte svojej vede...
196 kč 155 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Proč se lidé zabíjejí? 2. vydání
Proč se lidé zabíjejí? 2. vydání
Jan Zrzavý
Každoročně asi půl milionu lidí umírá násilnou smrtí uprostřed hlubokého míru. Nezdá se, že by se lidé k vraždění rozhodovali bez vážných důvodů a své oběti si vybírali náhodně; vražedné chování vykazuje nějakou logiku. Evoluční biolog Jan Zrzavý ukazuje, jak se genetické i ekologické vztahy mezi...
209 kč 143 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Metody výzkumu a evaluace
Metody výzkumu a evaluace
Jan Hendl; Jiří Remr
Kniha se zaměřuje na výklad výzkumných metod uplatnitelných v oblasti společenských věd a biomedicíny. Výklad vychází z myšlenek praxe založené na empirické evidenci (EBP) a shrnuje jednotlivé postupy, které se probírají v metodologicky zaměřených kurzech na vysokých školách. Publikace pojednává ...
722 kč 514 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Cizí i blízcí - Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století
Cizí i blízcí - Židé, literatura, kultura v českých zemích ve 20. století
Holý Jiří
Židovská kulturní tradice, která byla v českých zemích přítomná už od raného středověku, byla v desetiletích komunistického režimu soustavně potlačována a marginalizována. Do popředí zájmu veřejnosti i badatelů se soustředěně dostala až po roce 1989. Monografie navazuje na výsledky dosavadního vý...
855 kč 635 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Za hranice multikultiralismu
Za hranice multikultiralismu
Andrea Preissová Krejčí
Kloníme se ke kritickému pojímání multikulturalismu a k transkulturnímu přístupu k multikulturní výchově, neboť tento přístup je schopen překonat limity a hranice, které naopak pluralistický koncept multikulturalismu a kulturně-standardní přístup k multikulturní výchově vytvořily. Podstatnou část...
290 kč 274 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Kapitoly o právech zvířat
Kapitoly o právech zvířat
Hana Müllerová
Utrpení zvířat využívaných člověkem je závažný problém vyvěrající ze způsobu života současné civilizace. Myšlenka řešit ho založením zvířecích práv obdobných právům lidským pochází z prostředí ochranářských hnutí v USA, odkud se rozšířila do západní Evropy. Záměrem editorů bylo odhlédnout od sché...
914 kč 678 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
1
2
3
Zobrazuji produkty 1 - 40. celkově 93 produktů na 3 stranách.

NAJPREDÁVANEJŠIE KNÍŽKY
Kniha - Album nášho dieťatka
235 kč305 kč
Kniha - Pochovaní zaživa
291 kč391 kč
Kniha - Klub nerozbitných detí
352 kč386 kč
Kniha - Percy Jackson komplet
681 kč893 kč
Kniha - Mein Kampf
489 kč644 kč
Kniha - Sapiens
374 kč501 kč
Kniha - After – Bozk, 2.vydanie
361 kč473 kč
Kniha - Oheň a krv
578 kč781 kč
Kniha - Volali ma bitkár
270 kč364 kč
Kniha - Plakať som si zakázala
251 kč333 kč
Kniha - Nôž
361 kč473 kč
Kniha - Takto som mohla žiť
278 kč361 kč
Kniha - After - Sľub
361 kč473 kč
Kniha - Kde všade som (ne)zomrel
278 kč361 kč
Kniha - Tak ma mama naučila
596 kč781 kč
Kniha - 12 pravidiel pre život
336 kč473 kč
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Sklenená izba
298 kč391 kč
Kniha - Pochovaní zaživa
291 kč391 kč
Kniha - Volali ma bitkár
270 kč364 kč
Kniha - Tretie dievča
235 kč305 kč
Kniha - Nôž
361 kč473 kč
Kniha - Biela veža
291 kč389 kč
Kniha - Bohemian Rhapsody
437 kč655 kč
Kniha - Nimbus
400 kč525 kč
Kniha - Môj svet
457 kč644 kč
Kniha - Lazár
339 kč445 kč
Kniha - Trhlina, 2.vydanie
289 kč389 kč
Kniha - Venuša zo zátoky
298 kč391 kč
Kniha - Sviňa
278 kč361 kč
Kniha - Čo je ľudské
271 kč363 kč
Kniha - Mníchov
298 kč391 kč
Kniha - Príbeh včiel
311 kč419 kč
Kniha - Priepasť
278 kč361 kč
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.cz
+421 907 989 588 (11:00 - 13:00 po-pia)
Provozovatel
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používá soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.