+421 907 989 588 (po-pia: 08:00-13:00)
Kategorie
Autoři
Nejlevnější na internetu
Novinky
Výprodej skladu
Najprezeranejšie
PODROBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Výraz:
Hledat v:
Seřadit podle:
Kategorie:
Obrázok - Analytická chemie
Analytická chemie
Kolektív
Učebnice Analytická chemie vznikla jako překlad devátého vydání světově používané učebnice Fundamentals of Analytical Chemistry, která si již od svého prvního vydání v roce 1963 získala trvalé celosvětové uznání. Učebnice poskytuje soustavný přehled pokrývající celou šíři analytické chemie. Je rozdělena do šesti částí, počínaje základními principy a ...
73.23 kč 63.49 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy kriminálneho spravodajstva
Základy kriminálneho spravodajstva
Adrián Vaško
Vysoskoškolské skriptá sa zaoberajú problematikou kriminálneho spravodajstva v Slovenskej republike v kontexte zavedenia Európskeho modelu kriminálneho spravodajstva do praxe. Je hodnotený aktuálny právny stav danej problematiky s poukazom na jeho nedostatky. Pozornosť je venovaná vymedzeniu pojmu spravodajská čin...
14.80 kč 12.53 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Cvičení z anorganické chemie
Cvičení z anorganické chemie
Zdeněk Iveta; Smékal Peter; Bártová Antal
Předložená publikace má za cíl pomocí praktických úloh demonstrovat vlastnosti prvků periodického systému a jejich využití při syntéze anorganických a koordinačních sloučenin. Studenti si tak mohou rozšířit praktické dovednosti získané v průběhu předmětu Laboratorní technika a využít teoretické poznatky získané v rámci předmětu Anorganická che...
14.94 kč 14.71 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Stručný průvodce jazyky Evropy
Stručný průvodce jazyky Evropy
Samuel Ľudmila; Bidaud Lacková
Z pohledu výuky jazykovědy je nutné připravovat studenty, t.j. příští evropskou generaci, k možnostem uspokojovat a naplňovat strategie a vytyčené cíle Evropské unie z hlediska jazykového. Kromě samotné výuky jazyků, která je neodmyslitelná, existuje i úroveň jazykově-kontextuální. V návaznosti na strategické dokumenty EU by studenti jaz...
7.79 kč 7.67 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Správní právo trestní - 2. aktualizované vydání
Správní právo trestní - 2. aktualizované vydání
Martin Eva; Škurek Kateřina; Horzinková Zdeněk; Frumarová Fiala
Aktualizovaná učebnice komplexně rozebírá problematiku právní úpravy správního práva trestního, jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. Autoři se zabývají i srovnáním s odpovědností v trestním právu.
21.15 kč 16.95 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Odůvodnění civilního rozsudku - 3. aktualizované vydání
Odůvodnění civilního rozsudku - 3. aktualizované vydání
Pavel Vrcha
Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost odůvodnění rozsudků a o předvídatelnost soudních rozhodnutí. V novém vy...
21.15 kč 16.95 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte
Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte
Lukáš Stárek
Odborná publikace s názvem Vybrané aspekty ovlivňující edukační proces dítěte přináší pohled na problematiku vybraných okolností, které mohou ovlivnit nejen edukační proces dítěte/žáka. Hlavní tematické okruhy, které jsou zde prezentovány se zaměřují nejen na teoretický rámec dané problematiky, ale ve většině vybraných případů je využita i pra...
12.69 kč 11.05 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Anorganické názvosloví v kostce
Anorganické názvosloví v kostce
Ondřej Jankovský
Skriptum je věnováno českému názvosloví anorganické chemie podle posledního doporučení IUPAC z roku 2005 v rozsahu odpovídajícímu požadavkům předmětů Obecná a anorganická chemie I a II na VŠCHT Praha.
10.81 kč 9.41 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo informačných a komunikačných technológií 2
Právo informačných a komunikačných technológií 2
Soňa Rastislav; Sopúchová Matúš; Munk Zoltán; Mesarčík Petra; Gyurász Martin; Dražová Jozef; Daňko Andraško
Druhý diel učebnice Právo informačných a komunikačných technológií nadväzuje na prvý zväzok a vytvára tak kompletné dielo problematiky práva ICT. Predkladaný druhý sa venuje verejnoprávnej časti danej problematiky a prináša podrobný a zrozumiteľný výklad jednotlivých oblastí tohto právneho odvetvia. Rovnako ako prvý diel obsah...
34.90 kč 22.97 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Právo informačných a komunikačných technológií 1
Právo informačných a komunikačných technológií 1
Jozef Matúš; Andraško Martin; Mesarčík Husovec
Prvý zväzok akademickej učebnice práva informačných a komunikačných technológií prináša úvodný pohľad na základné témy a obchodné aspekty danej problematiky. V jednotlivých kapitolách sú zakomponované odkazy na multimediálny obsah, ktoré majú zjednodušiť pochopenie predkladanej matérie a zlepšiť tak výučbovú skúsenosť. Obsah: ...
29.90 kč 21.27 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Slovenské právne dejiny I.
Slovenské právne dejiny I.
Miroslav Lysý
Dlho očakávaná učebnica vypĺňa medzeru v právnohistorických skriptách. Osobitne treba oceniť, že spracované obdobie sa nekončí rokom 1945, ale historickú matériu spracováva až do súčasných dejín. Novú, modernú koncepciu učebnice vidieť v štruktúrovaní textu podľa jednotlivých právnych inštitútov, resp. inštitúcii a nielen výlučne...
13.50 kč 12.29 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rádiodiagnostika ochorení pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu
Rádiodiagnostika ochorení pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu
Tatiana Muchová
Ochorenia a poškodenia pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu predstavujú závažný diagnostický, klinický aj liečebný problém. Táto publikácia sa zaoberá diagnostikou ochorení a traumatických poškodení pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu. Medzi zobrazovacie diagnostické modality patrí konvenčná rádiológia - rentgen, ultr...
29.82 kč 29.22 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rádiológia pre lekárske fakulty
Rádiológia pre lekárske fakulty
Tatiana Muchová
Medicína stále napreduje, je stále vo vývoji. Rádiologické zobrazovacie metódy prežívajú stále výrazný rozvoj vďaka prístrojovej technike, ktorá umožňuje zavádzať nové diagnostické metódy, ako sú USG vyšetrenia s kontrastnou látkou, špeciálne CT vyšetrenia, ku ktorým je potrebný viacradový CT prístroj - CT angiografia, CT enteroklýza, C...
32.66 kč 32.19 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - MATEMATICKÉ MODELOVANIE A EXPERIMENTÁLNY VÝSKUM STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ OBRÁBACÍCH STROJOV
MATEMATICKÉ MODELOVANIE A EXPERIMENTÁLNY VÝSKUM STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ OBRÁBACÍCH STROJOV
Tomáš Peter; Stejskal Demeč
Vysokoškolské skriptá
16.80 kč 14.22 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Procesné strojníctvo
Procesné strojníctvo
Peter Peciar
Skriptá Procesné strojníctvo Príklady priamo nadväzujú na teoretické skriptá Procesné strojníctvo I a Procesné strojníctvo II z kolektívu autorov pôsobiacich na Ústave procesného inžinierstva Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Ich cieľom je v základnej miere objasniť teoretické poznatky a východiská, podať informáciu o realizácii vy...
15.70 kč 13.66 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - ACT jednoduše
ACT jednoduše
Russ Harris
ACT, tedy Acceptance and commitment therapy, česky terapie přijetí a odhodlání, je jedním z terapeutických směrů tzv. třetí vlny kognitivně-behaviorální terapie, jejímž hlavním autorem je americký psycholog Steven C. Hayes. Popularitu tomuto přístupu zajistil australský psycholog Russ Harris, který dokázal akademický a...
32.85 kč 26.77 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Řízení nákladů ve zdravotnictví
Řízení nákladů ve zdravotnictví
Zdeněk Neubauer / Martina Caithamlová
Skripta jsou určena pro studenty předmětu Řízení nákladů ve zdravotnictví. Učební text je zaměřen především na využitelnost manažerského účetnictví pro management zdravotnických zařízení. Představeny jsou základní pojmy jako náklady a jejich kategorizace, kalkulace a rozpočty. Pozornost je rovněž věnována nejvýznamnějším nákladovým druhům ve zd...
23.97 kč 19.16 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Metakódy
Metakódy
Juliana Sokolová / Václav Rodek
Václav Rodek skrze rozličné mechanismy malířské práce krouží kolem témat vnímání, vidění, zpochybňování a tázání se po realitě. Umanutě zkoumá subjekt-objektový vztah a zjišťuje, že tento vztah definovat jako model s vyzkoumatelnými parametry ani nelze. Spolu s ním jsme tak vrháni do členitého terénu vizuálních i obsahových vrstev. V jeho malbách...
10.49 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Histologický atlas
Histologický atlas
Alexandra David-Neelová / Valeria; kolektiv Skopelidou
Cílem této publikace je usnadnit pochopení jednotlivých histologických preparátů a struktur na nich patrných. Je přínosnou pomůckou jak pro studenty všeobecného lékařství, tak i pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. Struktura atlasu je rozdělená na dvě části - Obecnou histologii (5 kapitol) a Mikroskopickou anat...
22.72 kč 19.97 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Přehled základních hudebních forem
Přehled základních hudebních forem

Kniha Přehled základních hudebních forem obsahuje látku přizpůsobenou vzdělávacím potřebám středního uměleckého školství a vychází z autorčiných dlouholetých pedagogických zkušeností.

Studenti v učebnici naleznou dostatečně vyčerpávající, avšak do zbytečných a matoucích podrobností nezacházející nástin hudebních forem a to...

11.70 kč 9.54 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy scénáristiky
Základy scénáristiky
Jindřiška Mendozová

Studujete střední školu zaměřenou na mediální studia? Nebo vás pouze zajímá oblast filmových a televizních scénářů a rádi byste sami nějaký napsali? Pak jsou Základy scenáristiky určeny právě pro vás.

Autorka Jindřiška Mendozová, která se kromě pedagogické činnosti věnuje především televizní dramaturgii a scenáristic...

11.70 kč 9.54 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Jevištní mluva
Jevištní mluva

Hlavním nástrojem každého hlasového profesionála je jeho kultivovaný projev, krásná mluva, správná výslovnost a přesná dikce. Tato skripta jsou složená z teoretické části a z praktických cvičení tak, aby si studenti mohli své vědomosti a znalosti prakticky vyzkoušet, zdokonalit technické dovednosti a upevnit správné mluvn...

11.70 kč 9.73 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do 1-2 týždňov.
Obrázok - Technické vybavenie nábytku
Technické vybavenie nábytku
Nadežda Langová
Skriptum poskytuje poznatky o spájacích prostriedkoch a prostriedkoch na podopretie a pripevnenie políc, o polohovacích, rozkladacích a skladacích mechanizmoch a komponentoch, úložných, organizačných a čalúnených prostriedkoch, uchopovacích prvkoch atď.
24.00 kč 20.14 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Východiská ekonomickej gramotnosti I.
Východiská ekonomickej gramotnosti I.
Kristína Jozef; Králiková Králik
Študijná literatúra
19.43 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sociálna a vedomostná ekonomika
Sociálna a vedomostná ekonomika
Peter Plavčan
Študijná literatúra
13.19 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Sondy do dejín vied o antickom staroveku
Sondy do dejín vied o antickom staroveku
Tomáš Klokner
Študijná literatúra
16.41 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Modelovanie systémov ochrany objektov a ich optimalizácia
Modelovanie systémov ochrany objektov a ich optimalizácia
Tomáš Katarína; Loveček Kampová
Cieľom vedeckej monografie je identifikovať možnosti kvantifikácie neurčitosti a podporiť tak objektívne postupy a exaktné metódy aplikované v matematických modeloch systémov ochrany majetku. Problematika neurčitosti vytvára v týchto modeloch aktuálne významnú potrebu pre identifikáciu vedecky podložených postupov a nást...
20.33 kč 18.76 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Využitie dataminingových metód pri predikcii finančných ťažkostí
Využitie dataminingových metód pri predikcii finančných ťažkostí
Jaroslav Marek; Frnda Ďurica
Dataminingové metódy, zohľadňujúce kvantitatívne informácie charakterizujúce vybrané podniky a ekonomické prostredie, patria v súčasnosti k najpoužívanejším prístupom pri tvorbe modelov predikujúcich finančné zdravie podnikov. V monografii je analyzovaný súčasný stav tejto problematiky v podmienkach slovenskej ekonomiky. Hl...
21.76 kč 18.19 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Komunikačné systémy v letectve
Komunikačné systémy v letectve
Jozef Haľko / Michal Alena; Janovec Andrej; Novák Sedláčková Novák
Táto vysokoškolská učebnica sa podrobne venuje Komunikačným systémom v letectve a určuje najdôležitejšie teoretické poznatky, ktoré musia tvoriť vedomostnú základňu pre všetkých študentov študujúcich letectvo. Bola vytvorená ako výsledok projektu KEGA 011ŽU-4/2018 s názvom „Nové technológie vo vzdelávaní v študijnom programe Letecká d...
19.71 kč 18.19 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Spriahnuté mosty a ich skutočné pôsobenie
Spriahnuté mosty a ich skutočné pôsobenie
Jaroslav Ján; Odrobiňák Bujňák
Monografia obsahuje výsledky výskumu grantových projektov spolufinancovaných hlavne agentúrami VEGA a APVV v uplynulej dekáde. Ale tiež našimi partnermi z praxe v rámci overovania infraštruktúrnych objektov pred ich uvedením do exploatácie. Navrhovanie spoľahlivých konštrukcií adekvátnej životnosti s neveľký...
26.18 kč 23.95 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech
Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech
Chester Deborah / Kolektív
Tato publikace je určena studentům oborů bez zaměření na matematiku. Přístupně pojednává základy vysokoškolské matematiky, logiky, množin, Booleovy algebry a teorie pravděpodobnosti. Celá druhá polovina knihy se věnuje popisné a induktivní statistice. Všechny kapitoly jsou doplněny řešenými příklady. K procvičení a ověření látky slouží otázk...
19.74 kč 17.23 kč
Posledné kusy u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Energetické bilancie
A.K. / Timár Graczová
23.60 kč 21.21 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Repetitórium obchodného práva (Tretie, prepracované a doplnené vydanie)
Repetitórium obchodného práva (Tretie, prepracované a doplnené vydanie)
Ján Golian
Tretie, doplnené a prepracované vydanie reaguje na novelizácie Obchodného zákonníka. Predkladaná učebná pomôcka poskytuje systematický prehľad o základných inštitútoch obchodného práva a umožňuje orientáciu v jednotlivých ustanoveniach Obchodného zákonníka, pričom dôsledne vychádza z jeho systematiky. Repetitórium sa môže stať východiskom pre ...
30.00 kč 26.96 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Basics of Radiology
Basics of Radiology
Miroslav Heřman
Tato kniha by měla sloužit jako základní učebnice radiologie pro zahraniční studenty lékařských fakult. Svým rozsahem však přesahuje znalosti nutné k úspěšnému složení zkoušky z tohoto oboru, zařazené obvykle do 4. ročníku studia.
30.55 kč 28.18 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Systémy riadenia prístupu
Systémy riadenia prístupu
Juraj Vaculík
Publikácia sa zaoberá systémami riadenia prístupu. Riadenie prístupu je veľmi široký pojem. Podľa štandardov sa delí na dve hlavné oblasti a to fyzický prístup a logický prístup. Časť je zameraná na riadenie identity, ak potrebujeme niekoho overiť, musíme ho jednoznačne identifikovať, preto je riadenie identity neoddel...
23.25 kč 21.28 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Skúšanie cestných vozidiel 1 - schvaľovanie vozidiel
Skúšanie cestných vozidiel 1 - schvaľovanie vozidiel
Branislav Ľubomír; Šarkan Moravčík
Cestné vozidlá v dnešnej dobe tvoria neodmysliteľnú súčasť ľudského života. Len málokto si uvedomí, že pred používaním vozidla v cestnej premávke vozidlo podlieha vývoju u výrobcu tak, aby plnilo viaceré bezpečnostné a ekologické štandardy nazývané ako technické požiadavky. Následne sa vozidlo podrobuje celému radu skúšok, testov...
36.30 kč 30.00 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Zápisy práv do katastru nemovitostí
Zápisy práv do katastru nemovitostí
Jan Pavelec
Publikace Zápisy práv do katastru nemovitostí obsahuje podrobný výklad jednotlivých typů věcných práv k nemovitostem, a to optikou katastrálního úřadu rozhodujícího v mezích zákonem stanovené přezkumné působnosti o povolení vkladu těchto práv do katastru nemovitostí. Výkladu věcných práv proto předchází podrobný výklad procesních aspek...
82.85 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Advanced topics in english for mechanical engineering
Advanced topics in english for mechanical engineering
Růžena Pánková / Martina Lipková
13.10 kč 11.41 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Spotrebiteľské právo
Spotrebiteľské právo
J. Jurčová
449.96 kč 19.29 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
Obrázok - Rukověť mediátora, aneb, Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora
Rukověť mediátora, aneb, Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora
Pére Estrate / Tomáš Lenka; Horáček Robin; Poláková Brzobohatý
449.96 kč 29.23 kč
Skladom u dodávateľa - zvyčajne odosielame do týždňa.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zobrazuji produkty 1 - 40. celkově 288 produktů na 8 stranách.

Kniha - Doktorandská škola
438 kč468 kč
Kniha - Drevostavba  požiar
836 kč893 kč
Kniha - Kultúra prejavu
322 kč381 kč
Kniha - Ekológia populácií
289 kč342 kč
Kniha - Dendrometria
582 kč588 kč
NAJPREDÁVANEJŠIE KNÍŽKY
Kniha - AllatRa
530 kč613 kč
Kniha - Škriatok v pyžamku
305 kč333 kč
Kniha - Všetci mocní Kremľa
363 kč473 kč
Kniha - Pacient
317 kč389 kč
Kniha - Ja a pánko Hnev
378 kč420 kč
Kniha - AllatRa
509 kč649 kč
Kniha - Ruská azbuka
25 kč39 kč
Kniha - Ja som Smrť
223 kč274 kč
Kniha - Riekanky
42 kč42 kč
Kniha - Spev o Achillovi
408 kč501 kč
Kniha - Vieš, že mi chýbaš?
305 kč364 kč
Kniha - Vieš, že ťa milujem?
305 kč364 kč
Kniha - Hořící stromy
377 kč420 kč
Kniha - Mária Magdaléna
276 kč361 kč
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - Dáma kontra strelec
336 kč447 kč
Kniha - Kráľovná, Jej život
528 kč641 kč
Kniha - Krvavý mesiac
434 kč557 kč
Kniha - Padreho klan
380 kč473 kč
Kniha - Zakliaty kláštor
417 kč501 kč
Kniha - Na smrť I + II
702 kč837 kč
Kniha - Nemilosrdný šampionát
460 kč560 kč
Kniha - Karneval krýs
391 kč501 kč
Kniha - Hlava ako dôkaz
391 kč501 kč
Kniha - Putovanie po Stredozemi
473 kč559 kč
Kniha - Frida
390 kč473 kč
Kniha - Aj varenie je umenie
543 kč697 kč
Kniha - Jeme zdravo a úsporne
507 kč616 kč
Kontakt
Moja-kniha
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.cz
+421 907 989 588 (po-pia: 08:00-13:00)
Provozovatel
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!