+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Kategorie
Autoři
Nejlevnější na internetu
Novinky
Výprodej skladu
Najprezeranejšie

Kategorie: Medzinárodné právo

V této kategorii se nachází 334 produktů.
PODROBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Výraz:
Hledat v:
Seřadit podle:
Kategorie:
Obrázok - Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov-GDPR - Veľký komentár
Irena Hudecová; Anna Cyprichová; Ivan Makatura
Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny WP29.
1680 kč 1289 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Římské právo
Římské právo
Jaromír Kincl; Valentin Urfus; Michal Skřejpek
Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rzobor práv soukromých, tj. práva rodinného a majetkového. Nově je zařazena partie o římském právu trestním. Příloha obsahuje rozsáhlý výběr latinských právních...
645 kč 505 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Európska únia
Európska únia
Ľudmila Lipková
Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť sa so širokou škálou problematiky v koncipovanom projekte; v sociálno-politickom vnútornom a integračnom procese uplatňovanom v rámci EÚ. Autori v štruktúrovanom obsahu, s ve...
437 kč 410 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie
Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie
Peter Ondruš
Monografia je určená študentom medicíny, ošetrovateľstva, ale aj zdravotníckym manažérom. Poskytuje komplexný prehľad o zdravotníckych systémoch viac ako 60 krajín sveta. Úvodná kapitola popisuje základné charakteristiky systémov, metódy ich posudzovania, ako aj nástroje na ich modernizáciu. Druhá kapitola sa venuje zdra...
347 kč 249 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Cezhraničná spolupráca štátov V4
Cezhraničná spolupráca štátov V4
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo – Trnava – Komárno – Svätý Peter – Búč. Riešenie regionálnych problémov, regionálny rozvoj a regionálna politika, realizácia cezhraničnej spolupráce SR v rámci krajín V4.... V zborníku je zaradených 16 príspevkov.
289 kč 240 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo)
Bohumil Poláček
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva III (E. Silniční právo, F. Multimodální právo) tvoří třetí a poslední část trilogie, která navazuje na část první s názvem Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo) a část druhou, nazvanou Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo). Mezinárodní dopra...
1109 kč 901 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Ukrajinsko-Slovenský právnický slovník
Ukrajinsko-Slovenský právnický slovník
Štefan Uraz
Ukrajinsko - slovenský právnický slovník obsahuje viac ako 38 tisíc odborných termínov. Kniha je určená predovšetkým súdnym prekladateľom a tlmočníkom, podnikateľskej verejnosti zaoberajúcej sa podnikaním na Ukrajine, prípadne i slovenskej a ukrajinskej právnickej verejnosti.
353 kč 266 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov
Regina O’Melvenyová / Jakub Berthoty
Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému odbornému čitateľovi." Mgr. Martin Husovec, PhD. Assistant professor, Tilburg University, Law School...
1932 kč 1592 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Miluše Hrnčiříková
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v květnu 2017 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny v sekci zaměřené na mezinárodní právo soukromé. Autoři se ve třinácti odborných statích zabývají aktuálními otázkami řešení přeshraničních sporů ve vztahu k autonomii vůle stran. S...
365 kč 283 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Európsky zatýkací rozkaz. Komentár
Dagmar Fillová; Miloš Hrvol
Komentár vychádza nielen z normatívneho textu zákona, ale najmä z praktických skúseností, domácej a zahraničnej judikatúry a literatúry, ako i judikatúry súdov iných členských štátov, v snahe ukázať a zjednotiť postup justičných orgánov a ostatných subjektov, ktoré sú v tomto konaní zainteresované. Pre úplnosť a prehľadnosť tej...
1260 kč 1067 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Insolvenční zákon - 3. vydání
Insolvenční zákon - 3. vydání
Moravec Hásová;
Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již podnikatele nebo spotřebitele. Předkládaná publikace přináší potře...
3277 kč 2725 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Cezhraničné dedenie
Cezhraničné dedenie
Miriam Imrich Breznoščáková
Publikácia o cezhraničných dedičstvách poskytuje komplexný výklad najdôležitejších ustanovení kolíznych noriem s cezhraničným prvkom v súčasnej národnej právnej úprave Slovenska, ako aj výklad najdôležitejších ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prija...
420 kč 347 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Požiarna bezpečnosť stavieb
Požiarna bezpečnosť stavieb
Vladimír Mózer
Publikácia Požiarna bezpečnosť stavieb oboznámi čitateľov so základmi problematiky požiarnej bezpečnosti stavieb. Jej obsah je zameraný nielen na sprostredkovanie dôležitých faktov a vzťahov z právnych predpisov a technických noriem, ale aj na vysvetlenie dôvodu ich zavedenia a praktickej aplikácie. Prináša informácie o p...
840 kč 652 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - GDPR - ochrana osobných údajov
GDPR - ochrana osobných údajov
Publikácia obsahuje: Zákon o ochrane osobných údajov s komentárom, Vyhláška o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov, Naridenie k ochrane osobných údajov, prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov, Príklady z praxe, Slovník pojmov,...
322 kč 172 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Karuselové podvody
Karuselové podvody
Michal Šefčík
Publikace analyzuje současná opatření proti karuselovým (kolotočovým) podvodům v rámci Evropské unie a porovnává je mezi sebou. Jejím cílem je navrhnout legislativní řešení, resp. vybrat taková, která by tyto podvody vymýtila.
239 kč 185 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
Mezinárodní trestní soud (2005-2017)
Ondřej Svaček
Mezinárodní trestní soud (MTS) oslavil v roce 2017 své 15. narozeniny. Předkládaný titul je prvním obsáhlejším a ucelenějším česky psaným zpracováním dosavadní rozhodovací praxe tohoto historicky prvního univerzálního mezinárodního trestního tribunálu. Text je rozdělen do dvou hlavních částí. V první je podán systematický rozbor práva a zejména rozhodov...
513 kč 427 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie
Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie
kolektív autorov
Od prvého vydania učebnice Medzinárodného práva súkromného uplynulo päť rokov, počas ktorých slovenské medzinárodné právo súkromné zaznamenalo celý rad zmien. Tieto zmeny majú pôvod vo vnútroštátnom práve (nepochybný vplyv Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku na odvetvie), no predovšetkým sa pod ne podpisuje n...
1540 kč 1269 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví
Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví
Jan Malíř, Tomáš Doležal
Právní monografie Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy se čtenářům snaží nabídnout soustavnější pohled na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) k otázkám zdravotního práva a zdravotní péče. Nelze totiž přehlédnout, že před ESLP, jehož posláním je dohlížet na dodržování E...
378 kč 320 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Súdny systém EÚ
Súdny systém EÚ
Michael Siman; Miroslav Slašťan
Dňa 1.12.2009 vstúpila do platnosti reformná Lisabonská zmluva, ktorá podstatne zmenila a doplnila primárne právo EÚ. Okrem zrušenia Európskeho spoločenstva (a tým nahradenia komunitárneho práva úniovým právom, či právom Únie) predstavila viaceré novinky v rámci úniového súdneho systému. Dochádza k zrušeniu trojpilierovej štruktúry EÚ a...
1064 kč 780 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Základy evropské konkurenceschopnosti
Základy evropské konkurenceschopnosti
Eva Klvačová; Jiří Malý; Karel Mráček
Řada manažerů si doplňuje či zvyšuje své vzdělání: je to nezbytná nutnost nejen pro další kariérní postup, ale pro získání aktuálních informací, potřebných pro každodenní práci. Závěrečným aktem, kterým sice skončí studijní období, ale který začíná mnohem dříve, je napsání a obhájení bakalářské, diplomové či doktorské práce. Právě této skutečnosti se věnuje kniha doc. ...
208 kč 154 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí
Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí
Juraj Marušiak; Kamil Sládek; Peter Zelenák
Zborník obsahuje príspevky z rovnomennej medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v apríli 2004 v Smoleniciach. Je výsledkom spolupráce mladých vedeckých pracovníkov s renomovanými odborníkmi. Súčasnú integráciu európskeo kontinentu autori chápu ako dlhodobý proces s historickými koreňmi.
430 kč 271 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Zdanění majetku v Evropě
Zdanění majetku v Evropě
Michal Radvan
Publikace komplexně informuje o majetkových daních v České republice a v Evropě, pričemž českou právní úpravu komparuje s regulací v dalších evropských zemích. Po úvodní části, referující o teorii majetkových daní a jejich historii, se věnuje jednotlivým konstrukčním prvkům (předmět zdanění a osvobození od daně, poplatník daně, princip výpočtu ...
777 kč 426 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Mezinárodní říční doprava
Mezinárodní říční doprava
Bohumil Poláček
Vzhledem ke značné šíři tématu se publikace zaměřuje na předmětnou úpravu především z pohledu České republiky coby subjektu mezinárodního práva veřejného. Přednostně se tak věnuje mezinárodním smlouvám ratifikovaným Českou republikou a vnitrostátní právní úpravě říční plavby na našem území. Publikace usiluje rovněž o přehlednou komentovanou prezen...
908 kč 214 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Nesporná řízení III
Nesporná řízení III
Karel Svoboda
Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských. Kniha je orientována na řešení praktických problémů, jako je například akt...
592 kč 493 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Jaderné právo a právní futurismus
Jaderné právo a právní futurismus
Karin Becker / Jakub Handrlica
Jak bude vypadat jaderné právo budoucnosti? Tato kniha se věnuje odpovědi na tuto otázku z perspektivy budoucího vývoje jaderných technologií v horizontu následujících desetiletí. Centrem pozornosti jsou otázky budoucí právní úpravy ve vazbě na problematiku nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, kterou se ...
461 kč 372 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Jak bydlet a podnikat v nájmu
Jak bydlet a podnikat v nájmu
Bill OReilly / Veselá Lenka
446 kč 340 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do 2 týdnů.
Obrázok - Základní práva . Svazek druhý - Svoboda
Základní práva . Svazek druhý - Svoboda
John Soars / Pavel Molek
Soubor knih Pavla Molka s podtitulem Lidská práva má neskromnou ambici odpovědět na otázku: jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce nacházejícího se v jurisdikci České republiky? Hlavním hrdinou tohoto souboru je tedy jednotlivec vzhlížející souběžně k různým sférám, v nichž mají být chráněna jeho lidská práva: zejména k úrovni vnitr...
1128 kč 917 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Právne aspekty otvorených údajo
Právne aspekty otvorených údajo
Juliana Sokolová / Andraško Mesarčík
Nové technológie nenávratne pozmenili charakter tradičného spôsobu uplatňovania práva na slobodný prístup k informáciám. S informáciami verejného sektora a jeho špeciálnym druhom, ktorým sú otvorené údaje, vznikajú nové možnosti rozvoja internetových, mobilných a cloudových aplikácií založených na takýchto údajoch. Autori sa preto v...
504 kč 430 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Odvody poistného od 1. 1. 2020
Odvody poistného od 1. 1. 2020
John Soars / Dušan Dobšovič
Z dôvodu medziročnej zmeny priemernej mzdy v hospodárstve SR, sa mení výška minimálnych a maximálnych vymeriavacích základov a tým od 1. 1. 2020 aj výška minimálnych a maximálnych poistných odvodov.Nový minimálny aj maximálny vymeriavací základ sa vzťahuje na obdobie od januára 2020. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi živnostníkom a...
109 kč 74 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Trestní právo Evropské unie
Trestní právo Evropské unie
Josh Reynolds / kolektív autorov
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt evropského veřejného žalobce nabyl od prvního vydání konkrétních podob). V...
776 kč 566 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Praktikum z římského práva - 3. rozšírené vydání
Praktikum z římského práva - 3. rozšírené vydání
Jakub Peter; Razim Kamila; Dostalík Bubelová
Praktikum je neocenitelnou studijní pomůckou pro přípravu a práci na seminářích z římského práva. Obsahuje čtrnáct kapitol, které se věnují jednotlivým institutům římského práva - civilnímu procesu, osobám, rodině, věcným právům, obligačnímu, dědickému a trestnímu právu a dalším. Ve třetím vydání bylo praktikum výrazně rozšířeno. Přibyly texty z různých...
474 kč 351 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Repetitórium práva Európskej únie (Druhé, prepracované vydanie)
Repetitórium práva Európskej únie (Druhé, prepracované vydanie)
Martina Jánošíková
Repetitórium práva Európskej únie je učebnou pomôckou vytvorenou pre študentov vsetkych troch stupnov univerzitneho vzdelavania na pravnickych fakultach, ktorej cieľom je objasnit pre potreby priebezneho studia system prava Unie z hladiska jeho zakladnych ustavnych zakladov vratane sudnej ochrany, pochopit k...
560 kč 470 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - K-Kaštiele na Slovensku 2020-nástenný
K-Kaštiele na Slovensku 2020-nástenný
autor neuvedený
Nástenný kalendár na rok 2020.
196 kč 152 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Úvod do mezinárodního práva veřejného
Úvod do mezinárodního práva veřejného
Scheu Harald C.
Učebnice mezinárodního práva má za cíl poskytnout čtenářům přehled hlavních znaků současného mezinárodního práva. Kromě základních informací o pojmech a institutech mezinárodního práva zde čtenáři naleznou též odkazy na relevantní judikaturu mezinárodních soudních orgánů, jejíž znalost by měla být prohloubena v rámci seminářů a cvičení. Druhé a doplněné vydání osvědčené učebni...
434 kč 351 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Kurs mezinárodního ekonomického práva
Kurs mezinárodního ekonomického práva
Pavel Šturma
Předkládaná publikace je první českou učebnicí mezinárodního ekonomického práva - jednoho z nových odvětví mezinárodního práva veřejného. Jeho bouřlivý rozvoj a změna celkové podoby za posledních padesát let se staly podnětem pro vznik nových odvětví. Učebnice je věnována problematice pojmu, pramenů a subjektů mezinárodního ekonomického práva a úpravě mez...
403 kč 344 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Státní imunita na prahu 21. století: soumrak, nebo renesance?
Státní imunita na prahu 21. století: soumrak, nebo renesance?
Jaroslav Kudrna
Právo státních imunit je dynamickou oblastí mezinárodního práva veřejného. Státní praxe se nepřetržitě vyvíjí skrze vnitrostátní právní úpravy a rozsudky soudů. Cílem knihy je snaha postihnout současný vývoj státní imunity a identifikovat možné budoucí trendy. Dalším cílem je ze současného vývoje vyvodit konkrétní praktické doporučení ohledně státní imunity jak i...
503 kč 412 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Nezávislost a nestrannost rozhodce
Nezávislost a nestrannost rozhodce
Lukáš Ryšavý
Rozhodčí řízení je specifickým druhem mimosoudního způsobu řešení sporů, ve kterém se kloubí soudní principy se zájmy stran, důvěrnost s transparentností, autonomie vůle stran s nezávislostí a nestranností atd. Aby mohlo rozhodčí řízení správně plnit svou funkci, je nezbytné rozumět jeho základní charakteristice a pochopit možnosti a úlohu r...
513 kč 427 kč
Poslední kusy u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Návratové konanie
Návratové konanie
Ivar Ekeland / Kristína Absolonová
Migrácia obyvateľstva a cezhraničné partnerstvá prinášajú čoraz viac medzinárodných únosov detí, kedy sa jeden z rodičov rozhodne opustiť miesto obvyklého pobytu maloletého dieťaťa a premiestni sa s ním na územie iného štátu. Maloleté deti sa stávajú nástrojom v rukách rodičov, putujú medzi krajinami, opakovane si vytvárajú nové sociálne...
504 kč 419 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Realitní právo - Nemovitosti v realitní praxi
Realitní právo - Nemovitosti v realitní praxi
Vladimír Syruček
Publikace je zcela ojedinělým počinem nejen na poli „realitního“ práva, ale rovněž svým záměrem a rozsahem. Vzala si totiž za cíl zmapovat nemovitosti a reality ze všech úhlů – počínaje účastníky jednání, přes typické i netypické smlouvy, veřejné seznamy, ochranu práv, spory, exekuci a insolvenci až po finance a daně. A to není z...
2487 kč 1896 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016-679-EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání
GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016-679-EU) - Praktický komentář - 2., aktualizované vydání
Michal Nulíček
2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu ke dni 25. května 2018, kdy Nařízení nabude účinnosti. Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které kromě zvýšené ochrany osobních údajů přináší také mimořádně vysokou míru právní neji...
1109 kč 901 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zobrazuji produkty 1 - 40. celkově 334 produktů na 9 stranách.

Kniha - Římské právo
505 kč645 kč
Kniha - Európska únia
410 kč437 kč
Kniha - GDPR pro praxi
524 kč553 kč
NAJPREDÁVANEJŠIE KNÍŽKY
Kniha - Normálni ľudia
283 kč364 kč
Kniha - Tieňová sestra
425 kč557 kč
Kniha - Mein Kampf
529 kč644 kč
Kniha - Cilkina cesta
302 kč389 kč
Kniha - Zaklínač II.
275 kč354 kč
Kniha - After - Sľub
361 kč473 kč
Kniha - After - Tajomstvo
403 kč529 kč
Kniha - Zákon príťažlivosti
235 kč305 kč
Kniha - Harry Potter box 1-7
1535 kč2013 kč
Kniha - Můj otec byl MIB
560 kč756 kč
Kniha - Sapiens
420 kč557 kč
Kniha - Antiturista
324 kč417 kč
Kniha - Obklopený idiotmi
285 kč389 kč
Kniha - After - Puto
318 kč417 kč
Kniha - Sviňa, 2. vydanie
299 kč389 kč
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - ÍR
333 kč417 kč
Kniha - Malé ženy
316 kč445 kč
Kniha - Sviňa, 2. vydanie
299 kč389 kč
Kniha - Amnestie
325 kč419 kč
Kniha - Smrtiaca biela
434 kč560 kč
Kniha - Domácnosť bez odpadu
361 kč473 kč
Kniha - Pochovaní zaživa
307 kč391 kč
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
322 kč417 kč
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
279 kč336 kč
Kniha - Nôž
367 kč473 kč
Kniha - Biela veža
293 kč389 kč
Kniha - Bohemian Rhapsody
452 kč655 kč
Kniha - Nimbus
400 kč525 kč
Kniha - Môj svet
478 kč644 kč
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.cz
+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Provozovatel
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používá soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!