+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Kategorie
Autoři
Nejlevnější na internetu
Novinky
Výprodej skladu
Najprezeranejšie

Kategorie: Rímske právo a história

V této kategorii se nachází 24 produktů.
PODROBNÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Výraz:
Hledat v:
Seřadit podle:
Kategorie:
Obrázok - 100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017
100 rokov časopisu PRÁVNY OBZOR 1917-2017
Oľga Ovečková; Jozef Vozár
Právny obzor založil JUDr. Emil Stodola, významný slovenský právnik, advokát a prvý predseda Zväzu advokátov na Slovensku. Dlhodobo sa zaoberal myšlienkou teoretickej práce v oblasti práva a s tým spojenou myšlienkou založiť právnický časopis písaný v slovenčine.Začiatkom minulého storočia bola čoraz naliehavejšou potreba, ab...
644 kč 536 kč
Poslední kus skladem - odesíláme do 2 pracovních dnů.
Obrázok - Římské soukromé právo 2. upravené vydání
Římské soukromé právo 2. upravené vydání
Michal Skřejpek
Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho vývojové a historické dimenzi. Nicméně pro plné pochopení konstrukce jednotlivých institutů, zejména v kontextu fungování celého právního ř...
580 kč 467 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Pramene k právnym dejinám Slovenska II.
Pramene k právnym dejinám Slovenska II.
Ladislav Vojáček; Tomáš Gábriš
Pramene k právnym dejinám Slovenska II. predstavujú výber z textov právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a iných právne významných dokumentov, ktoré približujú najvýznamnejšie vývojové medzníky a trendy v práve platnom na území Slovenska od roku 1918 do súčasnosti. Okrem používania na seminárnych cvičeniach a pri príprave na...
308 kč 253 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Caro Amico
Caro Amico
Petr Bělovský; Kamila Stloukalová; kolektiv autorů
U příležitosti životního jubilea významného českého právního romanisty, právního historika a překladatele prof. JUDr. Michala Skřejpka DrSc., působícího na katedře právních dějin Právnické fakulty univerzity Karlovy, připravil kolektiv 60 autorů publikaci, jejímž ústředním motivem je hledání vlivu římského práva na formování moderního práva a ...
474 kč 293 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Rímske právo
Rímske právo
Karol Rebro
Štvrté, doplnené a rozšírené vydanie koncepčne nadväzuje na doterajšie vydania a najmä sa nedotýka častí autorsky spracovaných Karolom Rebrom. Rozšírená je piata časť učebnice zameraná obsahovo na inštitúty vecného práva. Podstatným spôsobom je doplnený výklad o vecnom práve v celej jeho šírke vložením drobných úvah týkajúcich sa základn...
776 kč 620 kč
Skladem u dodavatele - obvykle odesíláme do týdne.
Advokátske komory na Slovensku v rokoch 1875-1948
Kolektív
1400 kč 946 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - XXVI. Karlovarské právnické dny
XXVI. Karlovarské právnické dny
Vlkadimír Zoufalý
Sborník obsahuje příspěvky významných českých, slovenských, rakouských a německých právníků, které budou uvedeny na XXVI. ročníku konference Karlovarské právnické dny.
869 kč 667 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla
Poutník za hranice pozitivistických kruhů. Výbor z díla
Emil Svoboda
V roce 2018 uplyne 140 let od narození a zároveň 70 let od smrti profesora pražské právnické fakulty Emila Svobody. Profesor Karel Eliáš ho v předmluvě k tomuto svazku ediční řady Klasických právnických děl označil jako „neprávem zapomínaného civilistu“. Jedním z důvodů je, že Emil Svoboda po sobě nezanechal velké ucelené dílo, ale spíše ...
1472 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Příběh moderního práva
Příběh moderního práva
Pavel Maršálek
"Stále rychleji se měnící západní svět čelí v posledních letech novým politickým, hospodářským a společenským problémům, které se nezbytně staly novými výzvami také pro obor práva. Do jaké míry stále platí konstanty, na nichž vyrůstalo právo euroamerické civilizace? Obstojí toto právo tváří v tvář soudobé globální proměně světa, v éře globalizace, migrace, el...
434 kč 308 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník
XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník
Vladimír Zoufalý
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 let existence konference Karlovarské právnické dny, včetně bohaté fotografické přílohy.
517 kč 400 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Právní systémy Dálného východu I
Právní systémy Dálného východu I
Michal Tomášek
První svazek knihy Michala Tomáška je věnován historické komparaci právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Vietnam) až do recepce západních právních institutů v devatenáctém století. Odkrývá tak souvislosti, bez kterých nelze pochopit odlišnosti současného dálněvýchodního práva od systémů kontinentální Evropy a systému angloamerického, j...
566 kč 431 kč
Skladem - obvykle odesíláme do týdne.
Obrázok - Condictiones
Condictiones
Terry Goodkind / Petr Dostalík
Kniha se zabývá problematikou bezdůvodného obohacení. Mapuje případy, ve kterým římští právníci poskytovali žaloby z bezdůvodného obohacení (kondikce) a ukazuje, jakými zásadami byli vedeni při jejich posuzování. Práce nachází značné rozdíly mezi řešením případů bezdůvodného obohacení klasickými právníky a řešeními, ke kterým se přiklonil c...
276 kč 233 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky
Jak se u nás podvádělo: za monarchie i za republiky
Marie Jílková
Podvod je delikt, jehož definice existovala ve všech moderních právních systémech a zůstává určený až do dnešní doby. Kromě toho jde o jednání, které je vnímáno a také diskutováno v širokém obecně společenském, ne jenom striktně právním vymezení. Každá doba však podvodné jednání zpracovává svým způsobem, brání se mu prostředky sobě vlastními, vymezuj...
792 kč 667 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Lex et ius. Zákony a právo antického Říma
Lex et ius. Zákony a právo antického Říma
Michal Skřejpek
Prameny římského práva jsou v běžném povědomí spojovány s texty, které pochází od římských právníků. Jsou to přitom především díla vytvořená v období tzv. klasické právní vědy – tedy v době jejího největšího rozkvětu. Dochovaných pramenů, z nichž můžeme poznávat, jak římské právo nejen vypadalo, ale zároveň jakým způsobem se proměňovalo, je přitom daleko více. Tat...
500 kč 474 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Mikuláš Puchník
Mikuláš Puchník
Dominik Budský
Cílem monografie je připravit kritickou edici a shrnutí církevně právního pojednání Processus iudiciarius secundum stilum Pragense Mikuláše Puchníka, generálního vikáře pražské arcidiecéze a zvoleného arcibiskupa pražského, a zasadit je do kontextu kanonického práva sklonku 14. a počátku 15. století. Puchníkův spis patří k žánru ordines iudi...
328 kč 284 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Recepce římského práva
Recepce římského práva
David Falada
Publikace je učebním textem, přibližujícím postupné pronikání římskoprávní kultury do právního myšlení v kontinentální Evropě. Jde o proces, který v Evropě probíhal především v období od 11. až do konce 19. století. Učební text ale zasazuje proces recepce do kontextu. Obsahuje tudíž na jedné straně též informace o vývoji práva mezi pádem Západořímské říše ...
237 kč 225 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Sylabus římského práva soukromého
Sylabus římského práva soukromého
Antonín Hrdina
Publikace je názornou učební pomůckou, která dává studentům možnost lépe, než je to možné při výuce či v souvislých literárních výkladech běžných učebnic a učebních příruček, poznat a pochopit vzájemné vazby a souvislosti právních institucí atd. Systematicky uspořádané grafické znázornění těchto vazeb a souvislostí je navíc ještě doplněno slovníkem a rejstříkem...
158 kč 141 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Najstaršie právo na Slovensku?
Najstaršie právo na Slovensku?
Tomáš Gábriš
In this New York Times bestselling sensation, founder and Executive Chairman of Nasty Gal Sophia Amoruso shares her story and inspires women everywhere to join the #GIRLBOSS movement.
434 kč 315 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Dějiny soukromého práva v střední Evropě - Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě
Dějiny soukromého práva v střední Evropě - Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě
Miloslav Stieber; Rudolf Rauscher
V ediční řadě Klasických právnických děl vycházejí v jednom svazku dvě právněhistorická díla: Dějiny soukromého práva v střední Evropě od Miloslava Stibera (1930) a Přehled dějin soukromého práva ve střední Evropě od Rudolfa Rauschera (1934). Ačkoli knihy byly vydány s odstupem jen čtyř let, oba autory ve skutečnosti pojil vztah učitele a žáka. Star...
630 kč 193 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Římské právo v datech
Římské právo v datech
Michal Skřejpek
Publikace obsahuje soupis událostí a údajů souvisejících s římským právem. Chronologicky sleduje vývoj právního řádu starého Říma v jednotlivých obdobích ? době královské, období republiky, první fázi císařství a v době pozdní Římské říše. Poté autor rozebírá další osudy římského právního vývoje až do 20. století. Autor výběr dat neomezil pouze na oblast souk...
255 kč 14 kč
Vyprodáno.
Obrázok - O státu, právu a demokracii: výběr prací z let 1914-1938
O státu, právu a demokracii: výběr prací z let 1914-1938
Hans Kelsen
Dílo Hanse Kelsena (1881–1973) vzbuzovalo ve své době velkou odezvu nejen v německy mluvících zemích, ale i v Československu, a to zejména díky tzv. brněnské škole právní teorie. Její stoupenci v čele s prof. Františkem Weyrem Kelsenovy statě překládali a zpřístupňovali československé odborné veřejnosti. Kelsenovy myšlenky tak ovlivnily česk...
1247 kč 27 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Římské právo v datech
Římské právo v datech
Martin Vokurka; Jan Hugo
Publikace obsahuje soupis událostí a údajů souvisejících s římským právem. Chronologicky sleduje vývoj právního řádu starého Říma v jednotlivých obdobích – době královské, období republiky, první fázi císařství a v době pozdní Římské říše. Poté autor rozebírá další osudy římského právního vývoje až do 2. století. Autor výběr dat neomezil pouze na oblast soukro...
277 kč 14 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Dejiny súkromného práva na Slovensku
Dejiny súkromného práva na Slovensku
Štefan Luby
Na slovenskom trhu právnickej literatúry sa po 55 rokoch od svojho prvého vydania opätovne objavuje významné dielo vynikajúceho slovenského civilistu európskeho formátu prof. Štefana Lubyho „Dejiny súkromného práva na Slovensku“. Podnetom na druhé vydanie je nepochybne pretrvávajúca spoločenská potreba a odborná aktuálnosť. T...
111 kč 14 kč
Vyprodáno.
Obrázok - Učebnice práva ve čtyřech knihách
Učebnice práva ve čtyřech knihách
Jaromír Kincl; kolektív autorov
Právnická sbírka ze starého Říma.
238 kč 14 kč
Vyprodáno.

Kniha - Caro Amico
293 kč474 kč
Kniha - Condictiones
233 kč276 kč
Kniha - Mikuláš Puchník
284 kč328 kč
Kniha - Mikuláš Puchník
284 kč328 kč
NAJPREDÁVANEJŠIE KNÍŽKY
Kniha - Normálni ľudia
283 kč364 kč
Kniha - Tieňová sestra
425 kč557 kč
Kniha - Mein Kampf
529 kč644 kč
Kniha - Cilkina cesta
302 kč389 kč
Kniha - Zaklínač II.
275 kč354 kč
Kniha - After - Sľub
361 kč473 kč
Kniha - After - Tajomstvo
403 kč529 kč
Kniha - Zákon príťažlivosti
235 kč305 kč
Kniha - Harry Potter box 1-7
1535 kč2013 kč
Kniha - Můj otec byl MIB
560 kč756 kč
Kniha - Sapiens
420 kč557 kč
Kniha - Antiturista
324 kč417 kč
Kniha - Obklopený idiotmi
285 kč389 kč
VYBERÁME Z PONUKY
Kniha - ÍR
333 kč417 kč
Kniha - Malé ženy
316 kč445 kč
Kniha - Sviňa, 2. vydanie
299 kč389 kč
Kniha - Amnestie
325 kč419 kč
Kniha - Smrtiaca biela
434 kč560 kč
Kniha - Domácnosť bez odpadu
361 kč473 kč
Kniha - Pochovaní zaživa
307 kč391 kč
Kniha - Neznámy Kimi Räikkönen
322 kč417 kč
Kniha - Ako sa zbaviť plastov
279 kč336 kč
Kniha - Nôž
367 kč473 kč
Kniha - Biela veža
293 kč389 kč
Kontakt
Moja-kniha
Bernolálova 14
03101 Liptovský Mikuláš

info@moja-kniha.cz
+421 907 989 588 (po-pia: 09:00-15:00)
Provozovatel
HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o.
Bernolákova 14
03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 36428213
IČDPH: SK2021986219
Tento web používá soubory cookies. Prohlížením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.
5 DVD ZADARMO ku každej objednávke nad 20 Eur !!